Kasulikud nõuanded

Energiatõhususe klassid

Vaata kõiki kodumasinate ja kodutehnika pakkumisi
12.07.2021
energiatõhususe klassid

Alates 1996. aastast on energiamärgis (või ELi märgis) andnud teavet põhiliste kodumasinate madala energia- ja veetarbimise kohta. Sellist märgistamist nõuab seadus ja teave esitatakse toote kohta nii kauplustes kui ka jaemüüjate kodulehtedel.

energiatõhususe klassid kodumasinatel

Energiamärgis on mõeldud tarbijale ning näitab selgelt energiatõhususe andmeid ja hõlbustab toodete võrdlemist.

Aja jooksul on kodumasinate maksumus ja energiatõhusus tõusnud. Sel põhjusel ajakohastatakse nüüd ELi märgist.

Euroopa Liit on kohustuslikult uuendanud oma praegust energiamärgistust. Uus süsteem kehtib järgmistele tooterühmadele:

 • Pesumasinad
 • Pesumasin-kuivatid
 • Külmikud/sügavkülmikud
 • Nõudepesumasinad
 • Veinikülmikud

Need tooterühmad peavad olema märgistatud uuendatud skaalaga alates 1. märtsist 2021.

kodumasinad energiaklassi järgi

ENERGIATÕHUSUSE KLASSI MUUTUSED

Mis energiatõhususe klassides tegelikult muutub?

Tegelikult on see üsna lihtne: tavalised plusside klassid, näiteks A+++, A++ ja A+, asendatakse ühe tähega energiaskaalal A-st G. Seitsmeastmeline värviskaala säilitatakse. Mõõtmismeetodite muutmisel ei saa vana silti uueks muuta. Saadaval on ainult ajakohastatud teave.

Praegu ei mõjuta muudatused pesukuivateid, ahjusid ja õhupuhastajaid. Eeldatakse, et need vaadatakse üle alates 2022. aastal, seega on täiesti võimalik, et A+++ kuivati ​​kõrval leiate C-klassi pesumasina.

Euroopa Tootjate Liit (APPLIA) selgitab läbivaatamise põhjendusi, tähtaegu, tootjate ja jaemüüjate kohustusi, ressursitõhususe uusi ökodisaini nõudeid ja uut energiamärgist.

Pesumasinate uus energiamärgis

Ümberkujundatud energiamärgis tutvustab mitmeid sisulisi uuendusi:

Kõigil energiamärgistel on QR-kood, mis viitab ELi toodete andmebaasile EPREL. Siit leiate lisateavet selle seadme energiamärgise ja toote infolehe kohta.

Varasemad plusside klassid (A+++, A++ ja A+) ei kehti enam pesumasinate sektoris. Võimalikud energiatõhususe klassid on määratud vahemikus A kuni G.

Vee- ja elektrikulusid ei arvestata enam aasta, vaid tsükli ja 100 tsükli kohta.

pesumasina energiatõhususe klassid

Tsentrifuugimise jaoks võetakse kasutusele uued müraklassid A–D, et muuta müratase dB (A) mõistetavamaks.

 1. QR-kood
 2. Energiatõhususe klass*
 3. Mõõdetud energiakulu* kWh / 100 töötsüklit (programm Eco 40-60)
 4. Maksimaalne pesukogus
 5. Eco 40-60 tsükliprogrammi kestus täiskoormusel
 6. Mõõdetud veekulu* liitri / 1 töötsükli põhjal (programm Eco 40-60)
 7. Tsentrifuugimistõhususe klass*
 8. Müratase väljendatuna dB (A), re 1 pW ja müraklass

*Väärtused kehtivad kvartali-, poole- ja täiskoormuse kohta


Uus pesumasin-kuivatite energiamärgis

Nagu kõigi uute energiamärgiste puhul, on pesumasin-kuivatil QR-kood, mis viib teid ELi toodete andmebaasi EPREL. Siit leiate lisateavet vastava seadme energiamärgise ja toote andmelehe kohta.

Pesukuivatitel on ka energiatõhususe klassid A-st G-ni.

Vaadatakse üle selle tooterühma täielik energiatõhususe skeem. Pesu- ja kuivatuspiirkonnad ning pesemisalad on näidatud skaalal ja nende väärtused on selgemini välja toodud.

Vee- ja elektrikulusid ei arvestata enam aasta, vaid tsükli ja 100 tsükli kohta.

Tsentrifuugimistsükli jaoks võetakse kasutusele uued müraklassid A–D, et muuta müratase dB (A) mõistetavamaks.

 1. QR-kood
 2. Energiatõhususe klass** (täielik pesutsükkel)
 3. Energiatõhususe klass* (pesutsükkel)
 4. Mõõdetud energiatarve kWh / 100 tsüklit (täielik pesutsükkel**)
 5. Mõõdetud energiatarve* kWh / 100 tsüklit (pesutsükkel)
 6. Maksimaalne koormus (kogu töötsükkel**)
 7. Maksimaalne koormus (pesutsükkel)
 8. Mõõdetud veekulu liitrites töötsükli kohta (täielik töötsükkel**)
 9. Mõõdetud veekulu liitrit töötsükli kohta (pesutsükkel*)
 10. Programmi kestus (täielik töötsükkel**) täiskoormusel
 11. Eco 40-60 programmi kestus täiskoormusel
 12. Tsentrifuugimistõhususe klass*
 13. Müratase väljendatuna dB (A), re 1 pW ja müraklass

* Väärtused kehtivad kvartali-, poole- ja täiskoormuse kohta. Pesemine ja kuivatamine poole ja täiskoormusega

** Pesemine ja kuivatamine

Uus nõudepesumasina märgis

Standardimisprotsessi käigus asendati ka varasemad nõudepesumasinate klassid (A+++, A++ ja A+) samal skaalal A-st G-ni. Eelmise standardi kohaselt vastab A+++ uus energiatõhususe klass B seadmele ning on umbes 23% tõhusam.

Tulevikus on kõigil energiamärgistel QR-kood, mis seob need ELi toodete andmebaasiga EPREL. Siit leiate lisateavet vastava seadme energiamärgise ja toote andmelehe kohta.

Lisaks kehtestatakse nõudekomplektide arvu määramisel uued, realistlikumad nõuded (nt pottidele).

Nii et võrreldes vana energiamärgisega on väärtused nüüd erinevad.

Vee- ja elektritarbimist ei arvutata enam aasta, vaid ühe või 100 pesutsükli kohta.

kööki paigaldatud nõudepesumasin

Kasutusele võetakse uued müraklassid A–D, et muuta dB (A) müratase paremini mõistetavaks.

 1. QR-kood
 2. Energiatõhususe klass
 3. Energiakulu kWh / 100 tsüklit
 4. Nõudekomplektide arv
 5. Veetarbimine liitrites ökotsükli kohta
 6. Ökotsükli kestus
 7. Müratase väljendatuna dB (A), re 1 pW ja müraklass


Uus külmikute / sügavkülmikute energiamärgis

Külmikute ja sügavkülmikute siltidel on ka QR-kood, mis viitab ELi toodete andmebaasile EPREL. Siit leiate lisateavet vastava seadme energiamärgise ja toote andmelehe kohta.

Varasemad plusside klassid (A+++, A++ ja A+) enam külmikute ja külmutusseadmete suhtes ei kehti. Energiatõhususe klassid tähistatakse nüüd A-st G-ni. Uus energiatõhususe klass A vastab vastavalt varasemale standardile seadmele A+++ ja on umbes 60% tõhusam.

Nagu varemgi, antakse teavet elektritarbimise kohta ühe aasta jooksul.

Kasutusele võetakse uued müraklassid A–D, et muuta dB (A) müratase arusaadavamaks.

 1. QR-kood
 2. Energiatõhususe klass
 3. Energiatarve kWh aastas (mõõdetuna vastavalt uutele standarditele)
 4. Kõigi külmutatud kambrite kogumaht
 5. Kõigi värskete toodete sektsioonide kogumaht
 6. Müratase väljendatuna dB (A), re 1 pW ja müraklass