Kaup24.ee

Privaatsuspoliitika

See privaatsuspoliitika koos kasutustingimustega https://kaup24.ee/et/t/kasutamistingimused reguleerib Dlb Trading OÜ veebilehe ja/või mobiilirakenduse kasutamist ning kogu seal pakutavat teavet ja teenuseid. See privaatsuspoliitika ei kehti ühegi kolmanda osapoole rakenduse, teenuse ega veebilehe kohta, isegi kui pääsete neile siitkaudu juurde või neid on siin mainitud (s.h. teised müüjad). Seda privaatsuspoliitikat ei kohaldata teabe suhtes, mida Teie poolt edastatakse kolmandatele isikutele või mida nemad on kogunud. Kui seda privaatsuspoliitikat ei kohaldata, peaksite enne enda kohta käiva teabe edastamist lugema kohaldatavat privaatsuspoliitikat ja sellega seotud tingimusi, mis on postitatud veebilehele, rakendusele või muule teenusele, mida kasutate.

Kasutajakonto registreerimisel või muul viisil Dlb Trading OÜ veebilehte või mobiilirakendust kasutades peate kinnitama, et olete käesolevat privaatsuspoliitikat lugenud ja sellest aru saanud.

Lugege seda privaatsuspoliitikat hoolikalt, kuna see kirjeldab, kuidas me teie isikuandmeid kogume, kasutame, säilitame ja töötleme. Kui te selle privaatsuspoliitikaga ei nõustu, ärge kasutage Dlb Trading OÜ veebilehte ja/või mobiilirakendust.

Versioon: 24.09.2019

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Dlb Trading OÜ , äriühing registrikoodiga 11791329, address Mustamäe tee 46, Tallinn, Harjumaa, 10621, kontakttelefon +372 6468107, meiliaadress: andmekaitse@kaup24.ee („Kaup24.ee”, „Meie”, „Meid”).

Teie isikuandmete turvalisuse eest hoolitseb ka meie sõltumatu andmekaitseametnik, telefoninumber: +372 6468107, meiliaadress: andmekaitse@kaup24.ee.

1.              MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME?

1.1.              Kogume ja töötleme ainult teie piisavaid ja asjakohaseid isikuandmeid, mis on vajalikud nendel eesmärkidel, milleks neid töödeldakse.

1.2.              Isikuandmed, mida kogume ja töötleme:

Andmete nimetus

Isikuandmed, mida kogutakse ja töödeldakse

Andmete töötlemise seaduslik alus

Registreerimisandmed

Kohustuslikud registreerimisandmed: e-posti aadress.

Alternatiivsed andmed (andmed, mida edastate enda äranägemisel): nimi, perekonnanimi, telefoninumber, sünniaeg, sugu, tarneaadress, makse üksikasjad (sealhulgas, kuid mitte ainult, pangakonto number), pangakaardi number.

Kaup24.ee konto loomisega võite anda täiendavaid isikuandmeid, mida pole vaja Kaup24.ee veebilehe ja mobiilirakenduse kasutamiseks.

Selliste isikuandmete töötlemine toimub teie ja Kaup24.ee vahel sõlmitud lepingu alusel Kaup24.ee veebilehe ja mobiilirakenduse kasutamise kohta.

Ostuandmed

Kogume isikuandmeid, mille olete meile andnud, kui ostate kaupu Kaup24.ee veebilehelt ja/ või mobiilirakendusest

Kogume teie nime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbri, tarneaadressi, toote kohaletoimetamise viisi, makseviisi, makse üksikasjad (sh, kuid mitte ainult, pangakonto numbri), tooteid vastu võtvate kolmandate isikute põhiteabe, IP-aadressi.

Ostu-müügilepingu alusel.

Küpsised

Teie sirvimine ja käitumine Kaup24.ee veebilehel ja/või mobiilirakenduse ajalugu

Teie nõusoleku alusel

Suhtlemise eelistused

Nende hulka kuuluvad teie eelistused meilt ja kolmandatelt osapooltelt turundusteabe vastuvõtmisel ning teie suhtluseelistused. Pakume teile kontrolli erinevate valikuliste kommunikatsioonivariantide üle, mille oleme teile kättesaadavaks teinud, sealhulgas lubamise ja loobumise võimalused. Mõnikord saate Kaup24.ee veebilehelt ka kohustuslikke teatisi, kui edastame teenuseid ja sisu, mida te soovite, või kui peame teid teavitama olulistest teemadest seoses veebilehega.

Kogume teie nime, perekonnanime, e-posti aadressi, teie avaliku arvamuse ajaloo Kaup24.ee-s müüdud toodete kohta, teie soovinimekirja, meie ja teie suhtlemisajaloo, telefoninumbri, IP-aadressi, ostukorvi andmed, küsitluste vastuste ajaloo, samuti ostuandmed, tellimuste ajaloo, maksete ajaloo.

Lisaks võidakse sõltuvalt Kaup24.ee pakutavatest teenustest koguda täiendavaid isikuandmeid, mis on seotud teie Kaup24.ee veebilehe ja/või mobiilirakenduse kasutamisega.

Teie ja Kaup24.ee vahelise lepingu alusel Kaup24.ee veebilehe ja mobiilirakenduse kasutamise kohta

Kontaktteave, tagasiside ja päringud

Kui saadate meile tagasisidet, võtate meiega ühendust toetuse saamiseks või esitate meile küsimusi, võime koguda teie ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbri ja/või muud kontaktteavet, et vastata teie tagasisidele, pakkuda tuge või vasta teie küsimustele. See hõlmab teiega peetava kirjavahetuse kirjeid ja koopiaid (sealhulgas e-posti aadressid ja telefoninumbrid), kui neid on.

Teie ja Kaup24.ee vahelise lepingu alusel Kaup24.ee veebilehe ja mobiilirakenduse kasutamise kohta

Analüütilised andmed

Soovime muuta meie veebisaidi ja mobiilirakenduse kasutamise teile võimalikult lihtsaks ja mugavaks, seetõttu viime läbi teie tegevuse analüüsi, mille käigus analüüsime ja töötleme teie isikuandmeid:

ostude ajalugu; sirvimisajalugu; maksete ajalugu; teie ostetud kaupade ülevaated; küsitluste käigus antud vastused; suhtlemisajalugu teie ja meie vahel, sealhulgas elektrooniline kirjavahetus ja telefonivestlused.

Õigustatud huvi alusel

Turundusandmed

Kui teete üldisi pakkumisi kaupadele, meie korraldatud loteriidele, tutvustustele ja projektidele, kogume järgmised isikuandmed: nimi, telefoninumber, e-posti aadress, seadme identifitseerimisnumbrid.

Teie nõusoleku alusel

Isikupärastatud turundusandmed

Nimi, telefoninumber, e-posti aadress, tarneaadress, saatmismeetodi ajalugu, maksete ajalugu, ostuajalugu, ostuajalugu, IP-aadress, seadme identifitseerimisnumbrid.

Teie nõusoleku alusel

Sisu, mida jagate

Teil on lubatud Kaup24.ee veebilehel sisu jagada. Kogume teie loodud ja meie veebilehele üles laaditud sisu. Pange tähele, et teete sisu ise avalikuks, seetõttu vastutate ainuüksi teie jagatava sisu eest.

Teie ja Kaup24.ee vahelise lepingu alusel Kaup24.ee veebilehe ja mobiilirakenduse kasutamise kohta

2.                    ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

2.1.              Kogume teie isikuandmeid ainult kindlaksmääratud, selgesõnalistel ja seaduslikel eesmärkidel ega töötle teie isikuandmeid viisil, mis pole nende eesmärkidega kokkusobiv.

2.2.              Töötleme isikuandmeid selleks, et anda teile juurdepääs Kaup24.ee veebilehele ja mobiilirakendusele. Kaup24.ee veebilehe ja mobiilirakenduse kasutamise võimaldamiseks töötleme järgmisi isikuandmeid:

2.2.1   Registreerimisandmed

2.3.              Müügi ja toetuse saamise taotluste töötlemiseks töötleme järgmisi isikuandmeid

2.3.1.   Ostuandmed

2.3.2.   Sisu, mida jagate

2.4.              Soovime muuta Kaup24.ee veebilehe ja/või mobiilirakenduse kasutamise võimalikult lihtsaks ja käepäraseks, seetõttu teostame oma teenuste parandamiseks pidevalt oma tegevuse analüüsi, analüüsides ja hallates:

2.4.1.   küpsiste andmeid;

2.4.2.   analüütilisi andmeid.

2.5.              Teie isikuandmete töötlemine teie taotluste ja küsimuste töötlemiseks

2.5.1.   Kvaliteetse ja tervikliku teenuse osutamiseks kasutame teie isikuandmeid, mis on esitatud ülaltoodud privaatsuspoliitika punktis 1.2, ka teie küsimuste ja taotluste käsitlemiseks.

2.6.              Teile üldiste pakkumiste ja isikupärastatud pakkumiste tegemiseks töötleme järgmisi isikuandmeid:

2.6.1.   turundusandmed;

2.6.2.         isikupärastatud turundusandmed.

Ülalnimetatud isikuandmeid töödeldakse ainult teie nõusoleku alusel.

Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, pöördudes meie poole kirjalikult, e-posti teel andmekaitse@kaup24.ee või muutes oma kontol tellimuse staatust.

3.                   KAS SAAN OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEST KEELDUDA NING KAUP24.EE VEEBILEHTE JA MOBIILIRAKENDUST KASUTADA?

3.1.              Teil on igal ajal õigus teie nõusolekul põhineva isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid esitada. Ent ilma kohustuslike andmeteta pole võimalik ostu lõpule viia, kuna müüja ei saaks teie tellimust täita.

4.                   KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID JAGAME?

4.1.              Võime teatud kogutud või saadud teavet kolmandate osapooltega jagada, et pakkuda teile tooteid ja teenuseid, mida olete soovinud. Teie isikuandmete edastamine on teie tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks kohustuslik.

4.2.              Jagame teie isikuandmeid oma müüjatega. Teie isikuandmeid edastatakse sellises ulatuses, mis on vajalik teie tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks. Müüja teostatavat isikuandmete töötlemist reguleerib müüja kehtestatud kord. Enne kauba ostmist ja müüjaga ostu-müügilepingu sõlmimist peaksite hoolikalt lugema läbi müüja isikuandmete töötlemise põhimõtted.

4.3.              Jagame teie isikuandmeid teenusepakkujatega. Teie isikuandmed edastatakse ka teistele teenusepakkujatele, näiteks kullerettevõtetele, kõnekeskustele ja teistele, kes pakuvad müüjale või Kaup24.ee-le teenuseid.

4.4.              Teie isikuandmeid võidakse edastada teistele osapooltele vastusena õigustoimingutele

4.4.1.         Riigiasutused Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

4.5.              Võime avaldada teie teabe teistele osapooltele ka siis, kui meil on heas usus veendumus, et see on vajalik valitsuse seaduslikele taotlustele või õigustoimingutele vastamiseks (näiteks kohtumäärus, läbiotsimismäärus või kohtukutse).

4.6.              Palun võtke teadmiseks, et teie isikuandmeid võidakse edastada väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Teie isikuandmed edastatakse väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, kui on täidetud järgmised tingimused:

4.6.1.         andmeid edastatakse ainult meie usaldusväärsetele partneritele, kes on seotud teile Kaup24.ee teenuste pakkumisega;

4.6.2.         selliste partneritega on sõlmitud andmetöötluslepingud, et tagada teie isikuandmete turvalisus vastavalt seadusele;

4.6.3.         Euroopa Liidu komisjon on teinud otsuse meie partneri asukohariigi sobivuse osas, tagatakse asjakohane turvalisuse tase;

4.6.4.         partnerid tagavad isikuandmete turvalisuse taseme vastavalt EL-USA kokkuleppele, nn privaatsuskilbile.

7.                   KUI KAUA ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE?

7.1.              Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui on vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, kuid mitte vähem kui seda meilt nõuab meie tegevusi reguleeriv seadusandlus. Teie nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse kuni selle nõusoleku tagasivõtmise kuupäevani.

8.                 KUIDAS SAAN TUTVUDA ISIKUANDMETEGA, MIDA KAUP24.EE TÖÖTLEB ?

8.1.              Teil on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele, mida Kaup24.ee töötleb, ja nendega tutvuda. Töödeldavatele isikuandmetele pääsete juurde järgmistel viisidel.

8.1.1.         saates meile taotluse e-posti teel: andmekaitse@kaup24.ee;

8.1.2.         meiega telefoni teel ühendust võttes: +372 6468107;

9.                   KUIDAS SAATE OMA ISIKUANDMEID MUUTA/PARANDADA?

9.1.              Kui leiate, et teie isikuandmed on ebatäpsed või puudulikud, ja soovite neid muuta või parandada, saate seda teha järgmistel viisidel:

9.1.1.         teie isikliku konto jaotises „redigeeri minu profiili“;


9.1.2.        meiega e-posti teel ühendust võttes: andmekaitse@kaup24.ee;

9.1.3.        meiega telefoni teel ühendust võttes +372 6468107.

10.                KAS SAAN TAOTLEDA OMA ISIKUANDMETE KUSTUTAMIST?

10.1.           Teil on õigus nõuda, et me ei töötleks enam teie isikuandmeid ja et need teie nõudmisel kustutataks.

10.2.           Pange tähele, et teie isikuandmeid ei kustutata meie andmebaasist, kui on täidetud mõni järgmistest tingimustest:

10.2.1.      teie isikuandmed on vajalikud eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti või töödeldi;

10.2.2.      te pole oma nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks tagasi võtnud;

10.2.3.      selline töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide jaoks;

10.2.4.      oleme kohustatud töötlema teie isikuandmeid kohaldatavate Euroopa Liidu ja riiklike seaduste kohaselt;

10.2.5.      teie isikuandmeid tuleb töödelda õiguslike nõuete sissenõudmise, täitmise või kaitsmise eesmärgil.

10.3.           Võite taotleda oma isikuandmete kustutamist järgmistel viisidel:

10.3.1.     meiega e-posti teel ühendust võttes: andmekaitse@kaup24.ee;

10.3.2.     meiega telefoni teel ühendust võttes +372 6468107.

11.                KAS VÕIN OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUST PIIRATA?

11.1.           Teil on õigus paluda meil piirata teie isikuandmete töötlemist. Kui piirate oma isikuandmete töötlemist, ei võta me teie isikuandmetega midagi ette, välja arvatud teie isikuandmete säilitamine õigusaktides toodud juhtudel. Võite oma isikuandmete töötlemist piirata järgmistel asjaoludel:

11.1.1.      teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid te ei nõustu oma isikuandmete kustutamisega;

11.1.2.      teie isikuandmeid tuleb töödelda õiguslike nõuete sissenõudmise, täitmise või kaitsmise eesmärgil;

11.1.3.      teie isikuandmeid töödeldakse hoolimata teie vastuväidetest sellise töötlemise vastu (töötlemist piiratakse sel alusel seni, kuni tehakse kindlaks, et põhjused, miks teie isikuandmeid töötleme, on teie põhjuste suhtes ülimuslikud).

11.2.           Võite taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel viisidel:

11.2.1.     meiega e-posti teel ühendust võttes: andmekaitse@kaup24.ee;

11.2.2.     meiega telefoni teel ühendust võttes +372 6468107

12.                KAS JA KUIDAS SAAN OMA NÕUSOLEKU TAGASI VÕTTA?

12.1.           Võite oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta järgmistel viisidel:

12.1.1.      oma isikliku konto jaotises „redigeeri minu profiili“:

12.1.2.     meiega e-posti teel ühendust võttes: andmekaitse@kaup24.ee;

12.1.3.     meiega telefoni teel ühendust võttes +372 6468107.

13.                MIS ON ÕIGUS ANDMETE TEISALDATAVUSELE? KUIDAS SAAN SEDA KASUTADA?

13.1.           Õigus andmete teisaldatavusele tähendab seda, et teil on õigus saada endaga seotud isikuandmeid, mille olete meile edastanud, struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus ning teil on õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.

13.2.           Võite taotleda oma isikuandmete esitamist või edastamist järgmistel viisidel:

13.2.1.     meiega e-posti teel ühendust võttes: andmekaitse@kaup24.ee;

13.2.2.     meiega telefoni teel ühendust võttes +372 6468107.

14.                KUIDAS SAAN TAOTLEDA OMA ÕIGUSTE RAKENDAMIST?

14.1.           Teie isikuandmeid käsitlevaid taotlusi saab esitada järgmistel viisidel:

14.1.1.     meiega e-posti teel ühendust võttes: andmekaitse@kaup24.ee;

14.1.2.     meiega telefoni teel ühendust võttes +372 6468107.

14.2.           Oma süsteemis tuvastame teid teie e-posti aadressi järgi. Kui esitate meile päringu, märkige alati oma e-posti aadress, mille jaoks teavet kogutakse. Kui te ei anna e-posti aadressi või päringu esitaja e-posti aadressi, ei saa me teid õigesti tuvastada ega taotletud teavet edastada või teie taotlust täita.

14.3.           Mugavuse huvides leiate taotlusvormid oma profiilikontolt.

14.4.           Kui arvate, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus pöörduda riikliku andmekaitse inspektsiooni poole.

15.                KÜPSISED. MIS NEED ON?

15.1.           Küpsised on väikesed tekstifailid, mis saadetakse teie seadmele, kui külastate vastavat veebilehte. Küpsised aitavad meil teie seadet ära tunda ja aitavad meil parandada meie veebilehe funktsionaalsust ja hõlbustada selle kasutamist.

15.2.           Lisateavet küpsiste kohta leiate küpsiste-eeskirjadest https://kaup24.ee/et/gdpr.

PHH Group: Internetinė parduotuvė Pigu.lt Interneta veikals 220.lv E-pood Kaup24.ee Verkkokauppa Hobbyhall.fi E-pood Hansapost.ee

© 2003-2021 DLB Trading OÜ | kaup24.ee ™
Informatsiooni kirjastamine ja paljundamine ilma loata keelatud.