30-PÄEVANE TAGASIMAKSEGARANTII

Vastavalt võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Kui kauba müüjaks on DLB Trading OÜ (Kaup24.ee), siis on pärast nimetatud 14 päeva möödumist tarbijatel teatud tingimustel siiski õigus kaup tagastada (täiendav tagasimaksegarantii). Selline õigus kehtib 30 päeva alates kauba kättesaamisest ning allpool kirjeldatud tingimustel.

30-päevase tagasimaksegarantii kasutamisel tuleb lähtuda Kaup24.ee ostu-müügieeskirjade peatükis 11.6 sätestatust. Käesoleval lehel on toodud info kergemaks leidmiseks välja olulisemad tingimused:

 1. Tarbijal on õigus täiendavale tagasimaksegarantiile juhul, kui tagastatud kaubad on autentsete etikettide, kaitsekilede ja originaalpakendiga, ühekordne kaubapakend ei ole kahjustatud, st kaubad ei ole kaotanud müügivälimust.
 2. 30-päevase tagasimaksegarantii kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse kaup24.ee e-poe aadressil pood@kaup24.ee 30 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. Pärast avalduse saamist saadab Kaup24.ee tarbijale viivitamatult kinnituse avalduse kättesaamise kohta.
 3. Tagasimaksegarantii kasutamisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tagasimaksegarantii kasutamisest teatamist, tagastada.
 4. Tähelepanu! Toodete tagastamisel veenduge, et kõik oleks korrektselt pakendatud ja oht, et toode võiks transpordil viga saada oleks välistatud.
 5. Kaup, mis saabub tarbijani pakendis osadeks võetuna (trenažöörid, jalgrattad, mööbel jne) peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel tellijale.
 6. Kasutades 30-päevast tagasimaksegarantiid kannab tarbija asja Kaup24-le tagastamisega seotud kulud ja riski.
 7. Kogu toodete eest tasutud summa (sh transpordimaksumus) tagastatakse tarbijale 14 päeva jooksul alates sellest, kui tarbija on Kaup24-le tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi asja tagasi saatmise kohta. Raha tagastatakse pangaülekandega pangakontole, mille pealt tehing teostati, välja arvatud juhul, kui Kaup24.ee ja tarbija lepivad kokku teisiti.
 8. Tähelepanu! 30-päevane tagasimaksegarantii ei kehti võlaõigusseaduse § 53 lõikes 4 sätestatud juhtudel. Muuhulgas (piiramata teisi VÕS § 53 lg-s 4 sätestatud aluseid) puudub tarbijal lepingust taganemise õigus juhul, kui:
 • Kaup on valmistatud arvestades ostja isiklikke vajadusi;
 • Kaup on valmistatud ostja esitatud tingimuste kohaselt;
 • Kaup on kiiresti riknev või vananev;
 • Kaup on üle antud suletud pakendis, see on pärast kohaletoimetamist avatud ning ei ole seetõttu kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel;
 • Kaubaks on ajalehed, ajakirjad või muud perioodiliselt ilmuvad väljaanded, välja arvatud kui selliste Kaupade tellimiseks on sõlmitud kestvusleping;
 • Kaubaks on suletud ümbrises audio- ja videosalvestised või arvutitarkvara, kui ostja on ümbrise avanud.
 1. Samuti ei kehti 30-päevane tagasimaksegarantii järgmiste kaubagruppide suhtes:
 • ee kinkekaardid;
 • pakendatud kaubad, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud ja mida ei saa tagastada tervishoiu või hügieeni põhjustel;
 • beebiriided;
 • mänguasjad, imikute mänguasjad, imikute hooldusvahendid;
 • kaubad, mis valmistati Ostja eritellimusel või on ilmselgelt selleks kohandatud või mis oma olemuse tõttu pärast Ostjale üleandmist ei saa olla tagastatud seoses kaubanduslike omaduste kaotamisega, on kiiresti riknevad või nende säilivusaeg lõpeb;
 • täiskasvanutele mõeldud tootevalikusse kuuluvad tooted;
 • jalanõud;
 • riided.

30-päevase tagasimaksegarantii kohaldumine ei takista ega piira tarbijat tuginemast seadusjärgsele 14-päevasele taganemisõigusele. Täpsema info saamiseks palun tutvuge ka Kaup24.ee ostu-müügieeskirjadega aadressil https://kaup24.ee/et/t/E-poe_reeglitega. Vajadusel saate alati küsida lisainfot ka meie klienditeenindusest pood@kaup24.ee või tel: +372 6150026 (telefoninumbrit +372 55515741 kasutatakse kauba tagastamiseks Omniva ja DPD pakiautomaatidest).