14-PÄEVANE TAGANEMISÕIGUS

Väljavõte Kaup24.ee ostu-müügieeskirjadest:

11. ÕIGUS LEPINGUST TAGANEDA NING KAUPADE TAGASTAMISE JA VAHETAMISE KORD

11.1. Õigus Lepingust taganeda ja õigus Kauba asendamisele:

11.1.1. Tarbijast Ostjal on õigus põhjuseid nimetamata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul (alates punktis 11.1.3 nimetatud hetkest) taganeda Lepingust, teavitades sellest Müüjat või Kaup24.ee, kes teavitab Müüjat Ostja otsusest Lepingust taganeda. Nimetatud õiguse kasutamine toimub vastavalt võlaõigusseaduse sätetele (VÕS §-d 56, 56¹, 56², 56³).

11.1.2. VÕS §-s 56 sätestatud Tarbija taganemisõigus puudub VÕS § 53 lg-s 4 sätestatud juhtudel. Muuhulgas (piiramata teisi VÕS § 53 lg-s 4 sätestatud aluseid) puudub Tarbijal Lepingust taganemise õigus juhul, kui:

  1. Kaup on valmistatud arvestades Tarbija isiklikke vajadusi;
  2. Kaup on valmistatud Tarbija esitatud tingimuste kohaselt;
  3. Kaup on kiiresti riknev või vananev;
  4. Kaup on üle antud suletud pakendis, see on pärast kohaletoimetamist avatud ning ei ole seetõttu kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel;
  5. Kaubaks on ajalehed, ajakirjad või muud perioodiliselt ilmuvad väljaanded, välja arvatud kui selliste Kaupade tellimiseks on sõlmitud kestvusleping;
  6. Kaubaks on suletud ümbrises audio- ja videosalvestised või arvutitarkvara, kui Tarbija on ümbrise avanud.

11.1.3. Lepingust taganemise õiguse 14 (neljateistkümne) päeva pikkust tähtaega arvestatakse alljärgnevalt:

  1. kui sõlmitakse müügileping, siis sellest päevast, kui Ostja või tema nimetatud isik, välja arvatud vedaja, saab kätte tellitud Kauba;
  2. kui Ostja on ühe tellimusega tellinud enam kui ühe Kauba erinevatelt Müüjatelt ja Kaubad tuuakse kohale eraldi, siis algab taganemisõiguse kasutamise tähtaeg iga Müüja suhtes eraldi alates sellest päevast, kui Ostja või tema nimetatud isik, välja arvatud vedaja, saab kätte vastava Müüja Kauba;
  3. kui Kaup toimetatakse kohale erinevate partiide või osadena, siis sellest päevast, kui Ostja või tema nimetatud isik, välja arvatud vedaja, saab kätte viimase partii või osa;
  4. kui sõlmitakse leping Kaupade regulaarse tarnimise kohta teatud ajavahemikul, siis sellest päevast, kui Ostja või tema nimetatud isik, välja arvatud vedaja, saab kätte esimese Kauba.

11.1.4. Ostjal on Lepingust taganemisel õiguse korral alternatiivselt õigus vahetada ostetud kaup analoogsete teiste mõõtude, kuju, värvi, mudeli või komplektsusega kauba vastu. Kui kauba vahetamisel tekib hinnavahe, siis on Ostja kohustatud arveldama Müüjaga ümberarvestatud hindade järgi. Ostja teade, et ta soovib kasutada ostetud Kauba vahetamise õigust, tuleb saata analoogselt Lepingust taganemise avaldusega.

11.2. Lepingust taganemise ja Kauba vahetamise kord

11.2.1. Tarbijast Ostjal on õigus pöörduda Müüjaga sõlmitud Lepingust taganemiseks otse konkreetse Müüja poole, kellelt toode osteti, või Kaup24.ee poole.

11.2.2. Kui Tarbija teavitab Lepingust taganemisest Kaup24.ee-d, siis teeb Tarbija seda ühel alljärgnevatest viisidest:

a. täites Lepingust taganemise näidisvormi, mis on kättesaadav SIIN, ning saates selle e-kirjaga aadressile pood@kaup24.ee või

b. esitades muu ühemõttelise taganemisavalduse, milles on kirjas tema soov Lepingust taganeda.

11.2.3. Saanud Ostja teate, saadab Kaup24.ee viivitamata välja kinnituse teate saamise kohta ja teavitab Müüjat.

11.2.4 Kui Ostja taganeb Lepingust enne, kui Kaup talle tarnitakse, peab Ostja teavitama sellest e-kirja teel aadressil pood@kaup24.ee, telefonil +372 615 0026 või jättes sõnumi Kaup24.ee veebilehel kättesaadava vormi kaudu. Ostja teavitus vormistatakse kui Lepingust taganemine ja sellest teavitatakse Müüjat.

11.2.5. Ostja on kohustatud Kauba tagastama mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest. Ostja võib Kauba tagastada, saates selle Kaup24.ee kauplustesse, tagastades selle Kaup24.ee kullerite kaudu või otse Müüjale või posti teel. Kaup tuleb tagastada Müüjale aadressil, mis on märgitud Müüja poolt Ostjale esitatud arvel, või Kaup24.ee kaudu, kes omakorda tagastab tagastatud Kauba Müüjale. Raskete kaupade Müüjale tarnimise (Kauba kvaliteedi hindamiseks, muutmiseks, parandamiseks või tagastamiseks) kord ja tingimused lepitakse Ostja ja Müüja vahel eraldi kokku Kaup24.ee kaudu telefoni või e-posti teel või Ostja toimetab kauba ise otse Müüjale.

11.2.6. Kui Ostja kasutab Lepingust taganemise õigust, tagastatakse raha talle 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast taganemisavalduse kättesaamist tingimusel, et tagastatud Kaup on Müüjani jõudnud ning vastab tagastamise tingimustele. Raha tagastatakse Ostja pangakontole, välja arvatud juhul, kui Ostja ja Müüja lepivad kokku teisiti.

11.2.7. Lepingust taganemise korral tagastatakse Ostjale: kauba hind, vajadusel haldustasu, kui seda kohaldati, ning tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud. Kui Ostja on valinud Müüja poolt pakutud kõige odavamast tavapärasest Kauba kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

11.2.8. Kui Ostja soovib kasutada Kauba asendamise õigust, siis kohustub Müüja, kui ta on Kauba kätte saanud ning see vastab käesolevas peatükis sätestatud nõuetele, selle vahetama Ostja nimetatud kuju, suuruse, värvi, mudeli või komplektsusega Kauba vastu. Kui Müüjal ei ole vahetamiseks sobivat Kaupa, siis tagastab ta Ostjale Kauba eest tasutud raha vastavalt käesoleva peatüki sätetele.