Keeruta õnne koos KAUP24 mobiiliäpiga.

Meil on  hea meel tutvustada Teile meie uut mängu – Õnneratas, mis on täis põnevaid auhindu.
Kuidas see toimib? Väga lihtne, külasta meie Kaup24 äppi iga päev ja keeruta õnneratast ning kogud kaup24-eurosid.
Kui oled kogunud piisavas summas eurosid, siis vaheta need ümber kingitusteks.


“ÕNNERATTA” MÄNGUREEGLID

1. MÕISTED

“Õnneratas” või “Mäng” – koostatud DLB Trading OÜ poolt ning loodud kasutamiseks Kaup24 mobiilirakenduses, kus Osalejatel on võimalik koguda Kaup24 punkte ning vahetada need auhindade vastu.

Mängu kestus – Mäng põhineb Kaup24 punktide vahetamisel auhindade vastu kahe kuu jooksul. Ettevõte jätab õiguse mängu kestust ühepoolselt pikendada või lühendada (kuni viis (5) kalendripäeva), andes sellest teada aadressil www.kaup24.ee.

Kaup24 punktid – virtuaalpunktid, mida on võimalik Kaup24 mobiilirakenduses mängu käigus koguda ning mis on eelnevalt Kaup24 mobiilirakenduse kasutajatele mängureeglites kirjeldatud.

Kogunenud Kaup24 punktid – punktide arv, mis on kogunenud konkreetsele kasutajale, kes on eelnevalt Kaup24 seatud reeglite ja tingimustega nõustunud. Kogutud punktid on võimalik hiljem vahetada soovitud auhindade vastu.

Osaleja – registreeritud Kaup24 mobiilirakenduse (haldajaks DLB Trading OÜ ) kasutaja, kes on eelnevalt andnud nõusoleku nõustuda Kaup24 ette antud reeglite ja tingimustega.

Kaup24.ee ehk Ettevõte –DLB Trading OÜ, juriidiline kood 11791329, aadress Mustamäe tee 46, Tallinn. Klienditeeninduse number +372 615 0026. E-posti aadress pood@kaup24.ee.

Kasutaja – füüsiline isik, kes kasutab Kaup24 mobiilirakendust.

Partnerid – kolmandad osapooled, tooted ja/või teenused.

Auhind – toode (või toote allahindlus) või teenus (või teenuse allahindlus), mis saab Kaup24 punktide alusel osaks Osalejale, kes on eenevalt nõustunud Kaup24 tingimuste ja reeglitega.

Auhinna kataloog – nimekiri olemasolevatest auhindadest, mille vahel Osalejal on võimalik valida.

Leping – dokument, mille tingimustega kasutaja enne mängima asumist nõustub. Sellega seoses annab ta nõusoleku kasutada oma isikuandmeid turunduseesmärgil.

2. ÜLDOSA

2.1. Antud reeglid kehtivad Osaleja ja Ettevõtte vahel, kogumaks mängus Kaup24 punkte.

2.2. Kogutud Kaup24 punktide pealt on Ettevõte tasunud tulumaksu ja muud võimalikud kulud, mis on auhinna kättesaamiseks vajalikud.

2.3. Kasutajatel on võimalik reeglitega tutvuda kasutajaks registreerimisel või aadressil www.kaup24.ee.

3. TINGIMUSED JA REGISTREERIMINE KAUP24 PUNKTIDE KOGUMISEKS

3.1. Iga Kasutaja peab vastama allpool loetletud kriteeriumitele:

3.1.1. Kasutaja peab olema vähemalt 18 aastane või vanem;

3.1.2. Kasutajal peab olema e-poe Kaup24 lehel registreeritud konto;

3.1.3. Kasutaja peab andma nõusoleku Kaup24 pakkumiste ja teavituskirjade vastuvõtmiseks.

3.2 Ettevõte jätab endale õiguse kõrvaldada programmist Kasutajad, kes oma ebaseaduslikkusega kaotavad ettevõtte usalduse või rikuvad muul moel ette antud reegleid.

3.3 Kasutaja, kes soovib registreerida ennast Osalejaks Kaup24 e-poes, peab looma endale konto, sinna sisse logima ning andma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

4. Kaup24 punktide arvutamine ja kehtivusaeg

4.1. Kaup24 punktide kogumine:

4.1.1. Iga sisselogimine:

a) esimese külastuse eest 1. (esimesel) ööpäeval – lisandub 1 Kaup24 punkt;

b) esimese külastuse eest 2. (teisel) järjestikusel ööpäeval – lisandub 2 Kaup24 punkti;

c) esimese külastuse eest 3. (kolmandal) järjestikusel ööpäeval – lisandub 3 Kaup24 punkti;

d) esimese külastuse eest 4. (neljandal) järjestikusel ööpäeval – lisandub 4 Kaup24 punkti;

e) esimese külastuse eest 5. (viiendal) järjestikusel ööpäeval – lisandub 5 Kaup24 punkti;

f) kui kasutaja jätab ühel ööpäeval Kaup24 rakendusse sisse logimata, alustab ta punktide kogumist jälle nullist vastavalt paragrahvile 4.1.1..

4.1.2. Punktide arv Õnneratta keerutamisel:

a) Õnnerattal on märgitud Kaup24 punktid, mis on võimalik koguda, kui osuti konktreetsele väljale satub;

b) Üks keerutus vähendab punktide summat ühe (1) Kaup24 punkti võrra.

4.2. Ettevõte võib Osaleja punkte ümber arvestada varem välja kuulutatud kampaaniate käigus.

4.3. Kaup24 punkte arvestatakse täisarvuna.

4.4 Osaleja võib omada ainult ühte kontot Kaup24 punktide kogumiseks, olenemata erinevatele nutiseadmetele alla laaditud rakenduste arvust.

4.5. Kaup24 punktid salvestatakse kontole automaatselt pärast Õnneratta keerutamist, kuid mitte hiljem kui järgmise tööpäeva jooksul.

4.6. Kaup24 punkte ei kogune, kui Osaleja kasvõi ühe 3. osas loetletud reegli vastu eksib.

4.7. Kaup24 punkte ei ole võimalik teistele kasutajatele edasi kanda.

4.8. Kaup24 punktid kehtivad mängu tähtaja lõpuni (vt osa 6).

4.9. Kaup24 punktid tuleb ära kasutada hiljemalt üks päev enne mängu tähtaja (vt osa 6) lõppemist.

5. AUHINNAD

5.1. Auhindade nimekiri on toodud kataloogis, mille leiate Kaup24 rakendusest. Lisaks on seal välja toodud auhinna maksuvus Kaup24 punktides, auhinna kirjeldus, tellimuse kuupäev, kohaletoimetamise tingimused, kohaletoimetamise kuupäev jm. Kui ilmneb pretensioone kohaletoimetamise tingimustele, kaubale, allahindlustele või juhul, kui soovite auhinna kohta lisainformatsiooni, võtke ühendust Kaup24 klienditeenindusega.

5.2. Auhind tuleb tellida läbi Kaup24 mobiilirakenduse. Tellitud auhinnad kehtivad ainult müüja kaup24.ee toodetele.

5.3. Valitud auhinna puhul võetakse Teiega ühendust kahe tööpäeva jooksul ning informeeritakse, kuidas Te oma auhinna kätte saate. Kui auhinnaks on sooduskood, siis lisatakse see Teie kontole.

5.4. Auhinnad (v.a sooduskoodid) on võimalik tasuta kätte saada Kaup24 esinduspoest aadressilt Mustamäe tee 46. Juhul, kui soovite auhinda kohaletoimetamisega, tuleb Teil teenuse eest endal tasuda. Tarnehinnad leiate samuti veebilehelt www.kaup24.ee.

5.5. Iga tellitud auhind vähendab Teie punktide arvu vastavalt auhinna punktide arvule, vaatamata sellele, kas Osaleja läheb kaubale järgi või mitte.

5.6. Ettevõttel on õigus auhinna nimekirja muuta (auhindu lisada või kustutada, muuta nende väärtust, piirata mõne auhinna limiiti) ilma eelneva etteteatamiseta.

5.7. Kasutaja võib tellida piiramatus koguses auhindu, kuid mitte rohkem, kui Kaup24 punktid võimaldavad. Lisatasu eest punkte soetada ei ole võimalik.

5.8. Kõik auhindadega seotud kaebused (kvaliteedist, kohale toimetamisest, garantiist vm asjaolust tingitud etteheited) tuleb esitada Ettevõttele.

5.9. Kui Kasutaja annab teenusepakkujale valed andmed, mistõttu ei ole auhinda võimalik väljastada, loetakse Kaup24 punktid siiski kasutatuks ning neid ei ole võimalik taastada. Kui Kasutaja on kohustatud auhinnale ise järgi minema, kuid ei tee seda ette antud ajavahemikus, loetakse Kaup24 punktid samuti kasutatuks ning neid ei ole võimalik taastada.

5.10. Juhul kui Osalejale ei väljastata auhinda Ettevõttest tulenevatel põhjustel, siis Osaleja Kaup24 punktid taastatakse.

5.11. Auhindu (nt tasuta tarne) saab kasutada ainult müüja kaup24.ee toodete puhul.

6. Kaup24 punktide kehtivusaeg

6.1. Kaup24 punktide kehtivusaeg on piiramatu (kuni Kaup24 sätestab teisiti).

6.2. Osalejal on õigus igal hetkel punktide korjamises osaleda ning igal ajal mängus osalemine katkestada ja tagasi võtta nõusoleku oma andmeid kasutada.

6.3. Kasutaja, kes ei nõustu saama Ettevõtte poolt pakutavat informatsiooni, ei saa mängust osa võtta ning Kaup24 punkte korjata ja auhindu võita.

6.4. Juhul, kui Kasutaja katkestab punktide korjamise, siis kasutamata punktid annuleeritakse ning neid ei saa taastada, isegi juhul, kui kasutaja registreerib ennast uuesti Kaup24 rakenduse kasutajaks.

6.5. Pärast konto kustutamist eemaldatakse Kasutajalt kõik kogutud Kaup24 punktid ning neid ei ole võimalik taastada.

7. Isikuandmete töötlemine

7.1. Kasutaja on kohustatud jagama isikuandmeid, ilma milleta ei ole auhindade välja jagamine võimalik. Vajalikud on: eesnimi, perekonnanimi, kohaletoimetamise aadress (tänav, majanumber, korterinumber, linn),  meiliaadress, telefon jm. Neid andmeid, lisaks ka sünniaeg, võib Ettevõte edasi anda Partneritele, olenemata millise auhinnaga on tegemist ning kuidas auhinna kättesaamine aset leiab.

7.2. Andmete kogumise eesmärgiks on eelkõige auhinna kättetoimetamine. Osaleja annab nõusoleku, et Ettevõte võib Osaleja andmed edastada ka Partneritele.

7.3. Partner peab määratud tähtaja jooksul andmeid säilitama ja kasutama neid auhinna kättesaamise eesmärgil või täiendavate küsimuste tarbeks.

7.4. Mängu ajal edastatud isikuandmeid töödeldakse nii kaua, kui see on eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalik. Kaup24.ee võib liikme isikuandmeid tema nõusolekul otseturunduse eesmärgil töödelda.

7.5. Ettevõte võib anda osalejatele teavet mängu kohta, milles osaleja osaleb. Selline teave ei ole ning neid ei saa pidada otseturundussõnumiteks.

7.6. Juhul, kui Osaleja nõuab, et tema isikuandmeid ei kasutataks, kustutatakse lisaks isikuandmetele ka tema eelnevalt kogutud punktid, mida ei ole hiljem võimalik taastada.

7.7. Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta saate Kaup24.ee privaatsuseeskirjadest: https://kaup24.ee/et/gdpr .

8. Muud tingimused

8.1. Ettevõte jätab endale õiguse uuendada, muuta või lisada reegleid või muuta punktide kogumise aega ühepoolselt, teavitades sellest eelnevalt ka Osalejaid.

8.2. Ettevõte kehtestab, muudab reegleid, pikendab või tühistab Kaup24 punktide kogumise ühepoolse otsusega, avaldades teavet samal viisil, nagu avaldati käesolevad reeglid.

Reeglid on koostatud 27.02.2020.