Sisukord

Informatsioon mööbli tagastamise kohta.

365 päevane mööbli tagastamise tähtaeg. 

24 kuu pikkune müüja seadusest tulenev vastutus ja selle tingimused. 

Mööbli kokkupaneku üldised juhised. 

Mööbli hooldamise ja kasutamise üldised juhised. 

PEHME MÖÖBLI hooldamise ja kasutamise reeglid. 

MADRATSITE hooldamise ja kasutamise reeglid. 

VOODITE hooldamise ja kasutamise reeglid. 

NATURAALSEST NAHAST mööbli hooldamise ja kasutamise reeglid. 

MDF (keskmise tihedusega puitplaadist), PUIDUST ja VINEERIST mööbli hooldamise ja kasutamise reeglid. 

LAMINEERITUD PUITLAASTPLAATIDEST mööbli hooldamise ja kasutamise reeglid. 

METALLIST ja KLAASIST valmistatud mööbli hooldamise ja kasutamise reeglid. 

VÄLIMÖÖBLI hooldamise ja kasutamise reeglid. 

Informatsioon mööbli tagastamise kohta

Oleme tänulikud selle eest, et ostate meie veebipoest. Müüme tooteid, mille kvaliteet on hoolikalt kontrollitud, kuid mööbliesemeid valmistatakse tihti pärast tellimuse saamist, ning sellisel juhul saadetakse kaup ostjale otse tootja juurest. Juhul, kui ostsite mööblit ning leidsite, et ostetud kaup ei ole kvaliteetne, siis on teil õigus meile kaup tagastada kauba kohta käivates garantiitingimustes näidatud tähtaja jooksul (vastav informatsioon on kauba ostmise dokumendis). Garantiiperioodi ajal tuvastatud mööbli varjatud puuduseid palume pildistada ja saata meile e-postiga garantii@kaup24.ee. Meie spetsialistid või tootja esindajad hindavad, kas kauba kohta kehtib garantii, s.t. kas defekt on tootmisdefekt. Otsusest informeerime Teid Teie poolt antud kontaktandmetel.

Juhul kui kauba tagastamise põhjuseks on selle halb kvaliteet, siis kohustume tegema mõne allpool loetletutest toimingutest, hinnates konkreetset olukorda ja kõiki konkreetse juhtumi lahendamise võimalusi: 1) meie kulul vahetada lepingutingimustele mittevastav kaup kvaliteetse kauba vastu; 2) meie kulul vahetada kaupa lepingutingimustele mittevastavad osad uute vastu; 3) meie kulul kaup parandada (või hüvitada teile meiega eelnevalt kooskõlastatud ja dokumentidega põhjendatud parandamise kulud) või 4) tagastada kauba eest tasutud rahasumma.

Mittekvaliteetsed kaubad vahetatakse ja tagastatakse juhindudes kauba ostmise ajal kehtinud kaup24.ee ostu-müügieeskirjadest, millega tutvusite enne kauba ostmist (edaspidi „Eeskirjad“), ning konkreetse kauba garantiitingimustest.

Nõuetekohase kvaliteediga kaupade tagastamine on võimalik ainult vastavalt Eeskirjadele või konkreetsele kliendile või kaubale kehtivate eritingimuste alusel. Sellistel juhtumitel kannab ostja kauba tagastamise otsesed kulud.

Pöörame tähelepanu alljärgnevale:

 • Kui te olete tarbija ning soovite tagastada e-poest tellitud kvaliteetset mööblit, siis võite seda kokku panna ja muul viisil kasutada üksnes viisil, mis on vajalik mööbli olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil, nagu lubataks ostjal tavapäraselt teha tavapoes. Sellisel juhul on teil õigus kogu ostuhinna tagastamisele. Kui olete kasutanud mööblit muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutate asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Sama kehtib juhul, kui kaup on kahjustatud või hävitatud. Sellisel juhul on meil õigus tasaarvestada teie nõudega summa, mis vastab mööbli parandamis-, asendamis- või uueväärseks taastamise kuludele või objektiivselt põhjendatud kahjule.
 • Toote värvust ning komplekssust soovitame kontrollida otsekohe peale kauba kohale toimetamist koos meie kulleriga. Juhul kui Teid ei rahulda mööbli kvaliteet või värvus, siis ärge alustage mööbli kokkupanekut! Pöörduge meie poole e-posti teel aadressil garantii@kaup24.ee.

Tagastades kvaliteetset mööblit, tuleb selleks, et teil oleks õigus kogu ostuhinna tagastamisele, täita alljärgnevad tingimused:

 • Tagastatav kaup peab olema korralikus originaalses pakendis (kauba kontrollimiseks võite katki lõigata pakendi kinnitusrihmasid ja -kleepse, kuid pakendit ei tohi muudest kohtades katki rebida);
 • Kaup ja selle pakend ei tohi olla Ostja poolt vigastatud ega rikutud. Juhul, kui teile tarniti kaup, mille pakend või mis ise oli rikutud või vigastatud (silmnähtavad pakendi vigastused, kauba või selle osade nähtavad vigastused), siis informeerige sellest viivitamatult kauba kohale toimetanud isikut (kullerit või meie töötajat), kes peab kinnitama üleantavate kaupade vigastamise või rikkumise fakti;
 • Kaup ei tohi olla kaotanud oma kaubanduslikku väärtust (etiketid ja kaitsekiled ei tohi olla vigastatud jms.) Kaitsekilesid tohib eemaldada üksnes niivõrd, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil, nagu lubataks ostjal seda teha tavapoes;
 • Tagastava kaup peab olema esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ja dokumente);
 • Tagastav kaup peab olema nõuetekohaselt pakitud ja kaitstud võimalike vigastuste eest transportimise ajal. Kaup, mis tagastamiseks oli pakitud mitte nõuetekohaselt, samuti puuduliku komplekteerimisega kaup võidakse Ostjale tagasi saata. Kauba tagastamine peab olema Müüjaga eelnevalt kokku lepitud ja kooskõlastatud.

Juhul, kui te eeltoodud tingimusi ei järgi, võib meil olla õigus tasaarvestada teie nõudega summa, mis vastab kauba parandamis-, asendamis- või uueväärseks taastamise kuludele või objektiivselt põhjendatud kahjule.

365 päevane mööbli tagastamise tähtaeg

Kaup24.ee kaupluses ja e-poes müüjalt DLB Trading OÜ ostetud kaupadele kehtib 365-päevane tagastamise õigus. Juhul, kui soovite tagastada juba ostetud kvaliteetset kaupa, siis võite seda teha 365 kalendripäeva jooksul (s.t. ühe aasta jooksul) ja tagasi saada kauba eest makstud raha. 365-päevase tagastamise tähtaja kasutamiseks peab täitma järgmised tingimused:

 • Tagastatav kaup peab olema korralikus originaalses pakendis (kauba kontrollimiseks võite katki lõigata pakendi kinnitusrihmasid ja -kleepse, kuid pakendit ei tohi muudest kohtades katki rebida);
 • Kaup ja selle pakend ei tohi olla Ostja poolt vigastatud ega rikutud. Juhul, kui teile tarniti kaup, mille pakend või mis ise oli rikutud või vigastatud (silmnähtavad pakendi vigastused, kauba või selle osade nähtavad vigastused), siis informeerige sellest viivitamatult kauba kohale toimetanud isikut (kullerit või meie töötajat), kes peab kinnitama üleantavate kaupade vigastamise või rikkumise fakti;
 • Tagastava kaup peab olema esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ja dokumente);
 • Kaup ei tohi olla kaotanud oma kaubanduslikku väärtust (etiketid ja kaitsekiled ei tohi olla vigastatud jms.) Kaitsekilesid tohib eemaldada üksnes niivõrd, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil, nagu lubataks ostjal seda teha tavapoes.
 • Liisingu või osamaksete alusel soetatud kaupa ei saa tagastada;
 • Kauba tagastamine ja kõik sellega seotud tegevus peab olema Müüjaga eelnevalt kokku lepitud ja kooskõlastatud e-postiga garantii@kaup24.ee. Ostja on kohustatud ise transportima tagastatava kauba Müüjaga kokkulepitud kohta.

24 kuu pikkune müüja seadusest tulenev vastutus ja selle tingimused

Leidsite kauba kvaliteedis puudusi?

Leidsite praagi? Kahtlete saadud kauba komplektsuses või kvaliteedis? Kahe aasta jooksul kauba kättesaamisest alates ilmnenud puuduste eest vastutab tarbija ees kauba müüja, kui puudus oli olemas juba kauba müügi ajal. Kui tuvastate kahe aasta jooksul kauba kättesaamisest kauba puuduse, pöörduge meie poole, me vastame kõikidele Teie küsimustele.

Juhul kui peale mööbli pakendist välja võtmist leidsite kas tootmise praagi või transportimise käigus tekkinud vigastusi, või kui avastasite puudused mööbli kasutamise ajal, siis pöörduge meie poole e-posti teel aadressil garantii@kaup24.ee. Selleks, et võimalikult kiiresti lahendada tekkinud probleem, lisage kirjale puuduse foto, kokkupaneku juhendis märkige ära puuduv või vigastatud osa, saatke meile selle foto. TÄHELEPANU! Juhul, kui avastasite puuduse kohe pärast mööbli pakendist välja võtmist, siis ärge pange mööblit kokku. Fikseerige puudus seda pildistades. Juhul, kui kohale tarniti kaup, mille pakend või mis ise oli rikutud või vigastatud (silmnähtavad pakendi vigastused, kauba või selle osade nähtavad vigastused), siis informeerige sellest kohe kauba kohale toimetanud kullerit ning tehke kauba vastuvõtmise ajal kulleri dokumenti vastav märge. Kui puudus oli kauba üleandmisel tuvastatav ning teatate kauba puudustest hiljem, siis te ei saa tugineda asjaolule, et teile tarniti puudusega kaup.

Kahe aasta jooksul tuvastatud kauba koguse või kvaliteedi puudused parandab, komplekteerib või vahetab kvaliteetsete vastu müüja omal kulul, kui tõendatav, et puudus oli olemas kauba müümise ajal. Müüja kohustub kõrvaldama avastatud tootmisdefektid 15-45 päeva jooksul, alates pretensioonide registreerimise kuupäevast. Müüja võib anda ka eelnevalt kirjeldatust soodsama müügigarantii.

Kaupade põhilised omadused ja garantiitähtajad on kirjeldatud kas tootekirjelduses või tehingudokumentides (nt arvel). Pöörame tähelepanu sellele, et juriidiliste isikute poolt ostetud kaupadele seaduse järgi kaheaastane pretensiooni esitamise õigus ei kehti. Juriidilise isiku poolt ostetud kaupadele kehtib 365 päeva pikkune garantiitähtaeg, mida on kirjeldatud ülal.

Müüja vastutus kehtib, kui:

 • Mööbli kokkupaneku ajal täitis ostja kõiki kokkupaneku juhendis olevaid nõudeid;
 • Mööblit kasutati vastavalt selle otstarbele ja täideti kõiki toote hooldamise ja kasutamise eeskirju;
 • Avastatud kvaliteedipuudused olid tekkinud kas tootjast tulenevalt või kauba kohale transportimise ajal, kas müüja enda või tema partnerite transpordivahenditega.

Müüja ei vastuta, kui:

 • Kaupade osade ja polsterdusriie on naturaalselt kulunud (kui konkreetses tootekirjelduses ei ole sätestatud teisiti);
 • Tuvastati kauba mehaanilised kahjustused (kaubad olid vigastatud ostjast tulenevatel asjaoludel);
 • Kaupa kasutati muul, mitte selleks ettenähtud otstarbel või ei täidetud kauba hooldamise ja kasutamise nõudeid;
 • Mööbliesemete konstruktsiooni muudeti omavoliliselt või prooviti parandada defekte;
 • Mööbli kokku monteerimise ajal ei täidetud mööbli kokkupaneku juhises olevaid nõudeid;
 • Mööbel oli kahjustatud vääramatu jõu olukorra tõttu.

Pöörake tähelepanu alljärgnevale:

Pehme mööbli mõõtmed

Pehme mööbel on valmistatud pehmest materjalist ja selle gabariite ei ole võimalik täpselt mõõta. Mööbli mõõtmete väikesed kõrvalekalded, õmbluste ebatasasused, patjade ebatasasused ja muud säärased asjaolud on pehme mööbli jaoks vältimatud ja tüüpilised. Kirjelduses toodud pehme mööbli mõõtmed on nominaalsed. Kuna mööbli valmistamisel kasutatakse pehmeid materjale, näiteks polüuretaanvahtu, võivad tegelikud mõõtmed erineda toote kirjelduses toodud mõõtmetest ± 4 cm.

Värvide mittevastavus

Ostmise ajal nähtud kauba näidiste ja lõpptoodete värvused võivad omavahel mõningal määral erineda. Värvimistehnoloogia tõttu ei anna absoluutset garantiid, et valmistoote polstri värvus täpselt langeks kokku näidiskanga värvusega. See kehtib nii polstri riide kui ka kunstliku ja naturaalse naha kohta. Garantii ei kehti ka materjalide tekstuuri kokkulangemise kohta. Triibulisest või ruudulisest kangast mööbli mustrit ei saa alati tootmistehnoloogiaga sobitada. Need asjaolud ei ole aluseks tunnistada toode mittekvaliteetseks.

Pöörake tähelepanu ka asjaolule, et internetikaupluses olevate kaupade värvus, nende kuju või muud parameetrid võivad erineda reaalsetest parameetritest Ostja poolt kasutatava kompuutri kuvari omaduste ja seadistuste tõttu.

Mööbli lõhn

Nahal, kunstlikul nahal, gobeläänil ja puidul on oma spetsiifiline lõhn, see ei ole kauba defekt. Selline lõhn kaob iseenesest mõninga aja jooksul.

Mööbli kokkupaneku üldised juhised

 • Ettevaatlikult pange mööbli osad tasasele, puhtale ja pehmele aluspinnale, et vältida mööbli osade kriimustamist.
 • Laua kokkupanekut soovitame alustada laua alusraami ja laua jalgade kokkupanekuga, alles peale seda kinnitada laua plaat.
 • Ettevaatlikult pange kinnituspoldid koos seibidega raami ja jalgade avadesse. Kinnituspolte pöörake kellaosuti liikumise suunas. Tähelepanu: veenduge, et kasutate õigeid polte. Kui poltide kinni keeramisel tunnete liiga suurt vastupanu, siis tõenäoliselt kasutate valesid polte. Mööbli kokkupanekul ei ole vaja kasutada suurt füüsilist jõudu. Vägivaldne poltide kinni keeramine võib rikkuda keerme või isegi laua detaile.
 • Kõiki polte ja puidukruvisid tuleb algul käega kinni keerata, alles peale seda kasutada mutrivõtit või kruvikeerajat.
 • Üksikasjalikumad paigaldusjuhised leiate karbist või mööbli enda küljest.

Mööbli hooldamise ja kasutamise üldised juhised

 • Mööblit ei tohi lükata, sest sel viisil võite mööblit kahjustada. Mööbli tõstmine ühest kohast teise kohta väldib samuti põrandakatte kahjustamist. Lükkamise ajal mööbli jalad võivad murduda ning kriimustada põrandat;
 • Järsud temperatuurimuutused võivad kahjustada mööblit ning selle osi;
 • Vältige vee, alkoholi, lahustite ja muude keemiliste ainete toimet mööblile. Mööbli puhastusvahendeid tohib kasutada alles peale nende eelnevat katsetamist puhastava mööbli vähemärgatavas kohas. Plekkide tekkimisel sellist puhastusvahendit ei tohi kasutada!
 • Mööbel tuleb paigaldada kuivadesse ja hästi ventileeritavatesse ruumidesse. Mööblit ei tohi panna vastu niiskeid seinu ega soojendusseadmete vastu.
 • Mööblit tuleb kaitsta: otseste päikesekiirte eest, mööblit ei tohi paigaldada mitte lähemale kui 1 m kaugusele soojusallikatest (kaminatest, õhu konditsioneerimisseadmest), tuleb vältida vedelikkude sattumist mööbli polstrile, polstrit tuleb kaitsta toas hoitavate koduloomade küünte või hammastega kahjustamise eest;
 • Soovitatav mööbli säilitamise ja kasutamise temperatuur on +18 kuni +23 °C;
 • Mööblit tuleb kaitsta kuumade esemete või kuumade elektriseadmete (triikrauad, kohvikannud, kompuutrid jne.) toime eest;
 • Mööblit tuleb kaitsta mehaaniliste mõjutuste (löögid, teravate esemete kriimustused) eest; vedelikkude ja hapete toime eest; kõrge temperatuuri eest.

PEHME MÖÖBLI hooldamise ja kasutamise reeglid

Pehme mööbli kohale toimetamine, pakendist lahti võtmine, kokkupanek ja paigaldamine

 • Mööbel tuleb kokku panna vastavalt juhistele* ja käesolevatele reeglitele, vältides lööke ja kriimustusi.
 • Enne mööbli lahti pakkimist ning enne mööbli kokkupanekut veenduge, kas kõik transpordikaitsed on eemaldatud. Mööbli kokkupanekut ei soovitata alustada otsekohe peale lahti pakkimist. Tuulutage mööblit enne kokkupanekut või kasutamist. Lahti pakitud pehme mööbel võis olla kortsunud. Sellisel juhul soovitame käsitsi vormida kortsunuid kohti (käetoed, padjad jne.), et kiirendada polstri õige vormi taastumist. Mõningatel juhtudel see võib kesta mitu nädalat.
 • Ärge tõstke mööblit käetugedest kinni hoides. Ärge tõmmake mööblit peatugedest, pehmest polstrist, seljatoest kinni hoides, sest polstri õmblused võivad rebeneda. Mööblit tõstke ettevaatlikult, korpusest või alusraamist kinni hoides.
 • Pehme mööbel pange seintest 5–10 cm kaugusele, et vältida vastu seina hõõrdumist.
 • Soovitatav ruumi suhteline õhuniiskus on 45 kuni 55%, temperatuur + 18 kuni + 23 °C.
 • Mööblit ei soovitata paigaldada soojendusseadmete, muudele soojusallikate, ventilatsiooni või õhu konditsioneerimisseadmete lähedusse selleks, et vältida järske temperatuuri ka õhuniiskuse muutusi, (minimaalne kaugus 1 m).
 • Mööbli jalad kinnitage tugevasti, juhul kui jalgadel puuduvad pehmenduspadjad, siis tingimata kinnitage need jalgade alla, põranda kriimustuste vältimiseks.
 • Enne toote kasutuselevõttu toodet tuleb töödelda kas tootja või müüja poolt soovitatavate puhastamise ja hooldamise vahenditega.

*Soovitame mööbli kokkupanek usaldada professionaalidele, sest mitte oskuslik mööbli kokkupanek võib kahjustada mööbli kvaliteeti, pikaealisust ja kasutamise mugavust.

Pehme mööbli igapäevane kasutamine

 • Mööblit tuleb kasutada vastavalt selle otstarbele;
 • Esimese kolme kasutuskuu jooksul mööbli poroloon peaks muutuma pehmeks ja jääma selliseks;
 • Ärge istuge käe- või seljatugedele, muudele istumiseks mitte ettenähtud osadele;
 • Pehmel mööblil on keelatud seista või hüpata mööbli istumiskohtades, tugedel, vedrudel;
 • Mööbli ebaühtlasest kasutamisest tulenevad erinevused ei ole mööbli kvaliteedi puuduseks, soovitame regulaarselt muuta oma istumise ja lamamise kohta, mitte pidevalt istuda / lamada ühes ja samas oma lemmikkohas. Keharaskus, kuumus, keha ja õhuniiskus ning muud asjaolud võivad põhjustada polstri kanga pealispinna muudatusi, mis valguse peegeldumise tõttu paistavad plekkidena. See on tüüpiline kaubanduslik omadus ega tähenda kvaliteedi halvenemist.
 • Pehme mööbli padjad vajavad käsitsi modelleerimist ja vormimist, mille sagedus sõltub mööbli kasutamise intensiivsusest;
 • Naturaalse kulumise alla kuuluvad gobelääni või polstri nahale tekkinud kortsud, istme kerge alla vajumine, polstri kanga, kunst- või naturaalse naha lõtvumine, õmbluste hõõrdumine, naha läike muutused. Istumiskohtadesse võivad kasutamise ajal tekkida kerged voldid, mis on polstri venimise tagajärg ja see ei ole materjali defekt;
 • Pehme elutoamööbel on mõeldud istumiseks ja puhkamiseks, kuid mitte selliseks kasutamiseks nagu magamistoamööbel. Mööbli seljatoe ja istekohtade asendi muutmise mehhanismid ei sobi pidevaks mugavaks magamiseks. Ärge tõmmake tõstemehhanismi ainult ühe külje poolt - tõmmake alati keskelt. Pehme mööbli jaoks soovitame kasutada paksemat madratsit või lisapatju.
 • Lastel on keelatud iseseisvalt muuta mööbli seljatoe ja istekoha asendit. Lapsed tohivad selliseid mehhanisme kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all;
 • Ärge asetage mööblile ajalehti ajakirju, nende värvid võivad imenduda ja rikkuda mööbli polstrit. Teksaspüksid ja muud riideesemed, mööbli kattevaibad (pleedid) või muud esemed, mis on valmistatud värvitud riidest (kangast), võivad tekitada polstrile märgatavaid plekke. Selliste esemete värvide imendumist mööbli polstrisse ei loeta mööbli kvaliteedi puuduseks ega defektiks;
 • Mõninga aja jooksul tugeva valguse toimel võib tekkida polstri erinevates kohtades selle värvuse ebaühtlus. Seda ei loeta mööbli kvaliteedi puuduseks ega defektiks.

Pehme mööbli puhastamine

 • Mööbli polstri puhastamiseks tohib kasutada ainult vastavate sertifitseeritute ettevõtete puhastusteenuseid, samuti müügil olevaid vastava polstri jaoks sobivaid puhastusvahendeid, järgides rangelt nende kasutamise nõudeid ja tootja soovitusi. Kui kasutate puhastusvahendit, eelnevalt katsetage selle toimet mööbli nähtamatus või vähemärgatavas kohas. On keelatud kasutada puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi või kloori.
 • Puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi või kloori, ei tohi kasutada.
 • Tavaliseks puhastamiseks kasutage tolmuimejat ja pehmete harjastega harja (gobeläänpindade jaoks). Plekke tuleb puhastada vastavalt vaipade puhastamise soovitustele. Soovitame mööblit kord nädalas puhastada puhta ja pehme, kuid mitte valge lapiga. Ärge mingil juhul puhastage polstrit kõva või terava esemega, kuna see võib kriimustada nahka, rikkuda gobelääni pealispinda. Kuiva mustuse eemaldamiseks pühkige mööblit ettevaatlikult kuiva lapiga või õrnade harjastega pintsliga.
 • Nahkmööbli polstrit tuleb regulaarselt puhastada ja impregneerida, vähemalt üks kord 6 kuu jooksul, et vältida soovimatute vedelike imbumist ja plekkide tekkimist, naha kuivamist ja pragunemist.
 • Mööblit tuleb puhastada pöörlevate liigutusega, ilma tugeva surveta. Tugev surve ja hõõrumine võivad kahjustada nahka ning kunstnahast polstrit, rikkuda gobelääni.
 • Märga mööblit ei tohi kuivatada fööniga, kasutage kuivatamiseks paberrätikuid või kuiva puhast lappi.
 • Mööbli polstri elemente tuleb puhastada terviklikult – õmblusest kuni õmbluseni, näiteks istekohta, käetuge jne.
 • Triikraua kasutamine on keelatud. 

MADRATSITE hooldamise ja kasutamise reeglid

 • Madratseid ei tohi transportimiseks keskelt kaheks kokku lappida, sest madratsi kihid võivad üksteise küljest lahti rebeneda ning konstruktsiooni osad puruneda.
 • Juhul kui peale madratsi lahti pakkimist tekib „uue kauba lõhn“, siis palume madratsit tuulutada hästi ventileeritavas ruumis. Selline lõhn kaob lühikese aja jooksul. Toote lõhn ei ole tootmise praak, sellistel juhtumitel tootja ei ole kohustatud toodet vahetama. Suuremal osal toodetel on peale nende valmistamist spetsiifiline lõhn, mis tuulutamisel kiiresti kaob.
 • Valguse toimel poroloon muudab oma värvust (muutub kollakas), kuid ta ei kaota oma füüsilisi omadusi. Värvuse muutust ei loeta tootmise praagiks ning sellistel juhtumitel tootja ei ole kohustatud toodet vahetama. Madratsit tuleb tingimata kaitsta otseste päikesekiirte ja niiskuse eest.
 • Kasutamise ajal madratsit tuleb perioodiliselt (üks kord kuus) pöörata 180° võrra (vahetades omavahel pea ja jalgade pooled) ning madrats tuleb ümber pöörata selleks, et ta oleks koormatud ja kuluks ühtlasemalt selleks, et ei kannataks madratsi mugavus. Sellega pikendate madratsi kasutusaega. Madratsit peavad pöörama vähemalt kaks isikut.
 • Madratsikatte kangast tuleb hooldada vastavalt hooldusetiketil olevatele nõuetele. Kui madratsi kate pole eemaldatav, kasutage lisakatet, mida saab eemaldada ja pesta.
 • Madratsile ei tohi panna raskeid esemeid ega tema peal hüpata.
 • Madrats ei ole mõeldud istumiseks, vaid ainult lamamiseks. Madratsil ühes kohas istumine (näiteks televiisori vaatamine, lugemine) rikub madratsi.
 • Kui madrats on märgunud ja niiskunud, kui oli rikutud hügieeninõudeid, siis väheneb tema elastsus, vedrumadratsi vedrud võivad hakata roostetama ja deformeeruda.
 • Magamiseks kõige sobivam temperatuur on 15 kuni 18 °C, soovitatav suhteline õhuniiskus umbes 60%. Võttes arvesse hügieeninõudeid, madratseid tuleks vahetada vähemalt iga 7 aasta tagant seal siginevate kahjurite tõttu. Mida sagedamini madratsit vahetate, seda tervislikum on Teie uni.
 • Garantii hõlmab füüsilisi defekte ja muutusi, kui deformatsioonid on suuremad kui 10% toote esialgsetest mõõtudest.
 • Madratsi alusmaterjalide suure elastsuse tõttu madratsi mõõtmed võivad kõikuda piirides ± 2%. Sellist kõrvalekallet ei peeta madratsi defektiks.
 • Madratsi pehmuse osalist suurenemist kuni 15% võrra ei peeta samuti madratsi defektiks.
 • Madratsi aluslaudade ning restide vahekaugus, sõltuvalt valitud madratsist, peab olema piirides 3 kuni 5 cm.

Tähelepanu: 

 • Vedrumadratsitel on keelatud kõndida ja hüpata, vastasel korral võib puruneda vedrude süsteem, rikkudes kogu madratsi.
 • Soovitatakse kasutada võredega voodites, sest lateksmadratsid vajavad ventileerimist, seda eriti soojal aastaajal.

VOODITE hooldamise ja kasutamise reeglid

Pöörake tähelepanu alljärgnevale:

Voodi peal ei tohi püsti seista, ronida voodi osadele (näit. voodi esi- või tagaosadele jne.). Voodi seljatoe tõstemehhanismi kasutamise ajal tuleb olla ettevaatlik, sest tõstemehhanism võib oskamatu kasutamise ajal tekitada vigastusi. Lastel on keelatud iseseisvalt kasutada voodi seljatoe tõstemehhanismi ilma täiskasvanute isikute järelevalveta, Lastel on keelatud on ronida voodipesu hoiukasti.

 • Kõrged voodid, samuti kahekorruseliste voodite ülemised voodid ei sobi alla 16 aasta vanustele lastele.
 • Kõrged voodid ja kahekorruselised voodid tuleb paigaldada tugevale ja tasasele põrandale.
 • Kahekorruselisi ja kõrgeid voodeid tuleb kokku monteerida, täites selliste voodite paigaldamisjuhendis olevaid nõudeid.
 • Kõik kinnitusdetailid tuleb kokkupaneku ajal alati korralikult kinni keerata. Voodi kasutamise ajal tuleb regulaarselt kontrollida, kas kõik kinnituspoldid ja kruvid on tugevasti kinni keeratud.
 • Kahekorruselist voodit on keelatud kasutada, kui tema ühendusdetailid on lõtvunud, kui mõni konstruktiivne element on katkine või see puudub.
 • Madratsi ülemine osa peab olema vähemalt 160 mm võrra madalam voodi külgservade ülemisest servast või madratsi lubatav suurim paksus ei tohi olla suurem voodi servadel näidatud lubatavast kõrgusest. Voodi külgede ja seinte vaheline kaugus peab olema kas alla 75 mm või suurem kui 230 mm selleks, et vältida laste vigastamise ohtu, juhul kui nad ronides või kukuvad voodi ja seina vahelisesse pilusse.

NATURAALSEST NAHAST mööbli hooldamise ja kasutamise reeglid

 • Sageli naha värvkate hakkab aja jooksul pragunema ja lahti kooruma. Selle põhjuseks on keharasv ja higi, mis imbuvad naha pealispinda ja kahjustavad värvkatet. Naha õigeaegne puhastamine ja hooldamine aitavad vältida naha pragunemist ja värvkatte maha koorumist.
 • Mööbli kasutamise ajal naha värvus ja läige võivad muutuda, võivad tekkida polstri väljavenitused – see on naturaalne protsess.
 • Mööbli kasutamise ajal võivad tekkida nahal kriimustused ja läikivad plekid.
 • Antiikse (vanandatud) mööbli välimus saadakse, kui kantakse tume värvikiht heledale aluskihile, sel põhjusel kriimustused ja hõõrdunud kohad muutuvad eriti märgatavateks.
 • Naturaalsel nahal on oma iseloomulik lõhn, pealispinna faktuuri ja värvitoonide erinevused, naha pealispinnal võivad olla kortsud, venitused, armid, hammustustuste jäljed. Vastavalt mööbli valmistamise tehnoloogiale, võidakse kasutada erineva paksuse ja kõvadusega nahka, sõltuvalt kohast, millises toote osas seda kasutatakse.

Nahkmööbli puhastamine

Regulaarseks naha puhastamiseks kasutage värvitut puuvillast lappi, mis on niisutatud toatemperatuuril oleva veega. Paar korda aastas nahkmööblit tuleb töödelda spetsiaalse nahkmööblivahendiga selleks, et nahk ei kuivaks kõvaks ega hakkaks pragunema. Nahkmööblit on keelatud puhastada lahustitega, atsetooniga, piiritusega, seebiga, pesupulbriga. Naha puhastamiseks kasutage spetsiaalset nahapuhastamise kreemi. Pidage meeles, et nahk nõuab väga hoolikat hooldamist. Ärge peske mööbli nahkpolstrit.

MDF (keskmise tihedusega puitplaadist), PUIDUST ja VINEERIST mööbli hooldamise ja kasutamise reeglid 

 • Ärge pange kuumi ega niiskeid esemeid otse mööblile, kasutage selleks vastavaid alusplaate.
 • Mööbli poleerimisvahendeid kasutades tutvuge hoolikalt selliste vahendite kasutamisjuhenditega. Liiga rohke silikooni ja muude sarnaste vahendite kasutamine võib kahjustada mööbli pealispindu.
 • Mööbel peab olema paigaldatud ventileeritavatesse ruumidesse. Mööblit ei tohi panna vastu niiskeid seinu ega soojendusseadmete lähedusse.
 • Mööblit tuleb tingimata kaitsta niiskuse eest. Mööblile sattunud vesi kuivatage otsekohe kuiva lapiga. Mööblile sattunud vesi või muud vedelikud võivad mõninga aja jooksul põhjustada mööbli deformeerumist ja liimist lahti tulekut. See ei ole mitte kvaliteetse mööbli tunnuseks.
 • Mööbli soovitatav kasutamistemperatuur on +15 kuni + 25 °C, suhteline õhuniiskus 65 kuni 70%. See väldib täispuitmööbli pragunemist, pleekumist ja mööbli detailide kahanemist.
 • Mööblit tuleb tingimata kaitsta mehaaniliste vigastuste eest, mööbli puhastamiseks ei tohi kasutada teravaid esemeid ega kemikaale.
 • Mööblit tuleb puhastada kuiva, pehme lapiga või spetsiaalsete mööbli puhastuslappidega. Puhastamise ajal lapile ei tohi tugevasti suruda, liigselt mitte hõõruda ainult ühes kohas.
 • Juhul kui mustust on raske eemaldada, siis tuleb kasutada spetsiaalseid puhastusvahendeid, mis mitte ainult ei puhasta, vaid ka kaitsevad mööblit, sobivad poleerimiseks, impregneerimiseks, lõhnastamiseks, milledel võib olla palju muid kasulikke omadusi.
 • Mööblit tuleb tingimata kasutada vastavalt tema otstarbele, et mitte kahjustada mööbli konstruktsiooni elemente.
 • Pikemaajalise tugeva valguse toimel mööbli mõningad osad võivad muuta oma värvust võrreldes mööbli teiste osadega, milledele langeb vähem valgust. Vahetades ja/või lisades mõningaid mööbli elemente erineval ajal, selliste detailide värvus võib erineda. Selline värvuse erinevus mõninga aja möödumisel väheneb, see ei ole mööbli halva kvaliteedi tunnus.
 • Mööbli panekul uude kohta võtke mööbel koost lahti, et mitte vigastada mööbli konstruktsiooni ega raami.
 • Mööblielementidele ei tohi rakendada liigset jõudu, kohalikku tugevat vajutust, sest see võib kahjustada mööbli konstruktsiooni.
 • Mustus eemaldage mööblilt otsekohe. Puhastamiseks kasutage imbuvat lappi või käsna, ärge hõõruge. Vesi, mis jääb pikemaks ajaks mööblile seisma, jätab mööblile valgeid plekke. Alkohol, lõhnaõli, habemeajamiskreemid ja ravimid võivad väga tugevasti kahjustada mööbli pealispindu.
 • Ärge kasutage korraga mitut erinevat tüüpi puhastusvahendit või neid vahetpidamata otsekohe üksteise järel.
 • Puitmööbli põhiline puhastamistoiming on tema tolmust puhastamine pehme lapiga.
 • Jookide, lillepottide jms esemete asetamisel mööblile kasutage selleks otstarbeks ettenähtuid aluseid ja taldrikuid, sest niiskuse mõjul mööblile tekivad plekid, pikema aja jooksul mööbli pealispinna viimistlus võib liimist lahti tulla. Mööbli pealispinda kahjustavad otsesed päikesekiired ja tugev valgus, puit pleekub ja hakkab pragunema. Sel põhjusel soovitatakse puitmööbel paigaldada akendest, õhu konditsioneerimise seadmetest ja soojusallikatest võimalikult kaugemale, mis samuti kahjustavad puidu niiskusesisalduse tasakaalu. Sünteetilistest ainetest, kummist ja plastikust detailid sisaldavad keemilisi aineid, mis samuti nagu rasvad, rikuvad mööbli pealispindu, sel põhjusel ei soovitata selliseid esemeid pikemaks ajaks jätta mööblile. Laualinad, korgist alusplaadid jms esemed kaitsevad mööblit, kuid ärge unustage aeg-ajalt vaadata nende alla, et eemaldada sinna sattunud vedelikud ja mustus, mis võivad mööblit kahjustada. Aeg-ajalt muutke mööblil olevate esemete asukohta, et nad ei oleks pikemat aega ühes ja samas kohas.

LAMINEERITUD PUITLAASTPLAATIDEST mööbli hooldamise ja kasutamise reeglid

 • Otsene kokkupuude veega väga tugevasti kahjustab lamineeritud puitlaastplaatidest valmistatud mööblit. Sellise mööbli kasutamisel ja hooldamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata plaatide servadele, sest servade kaudu vesi väga kergesti imendub plaatidesse ja plaadid tugevasti punduvad niiskuse tõttu. Selliselt mööblilt vesi ning muud vedelikud tuleb võimalikult kiirest eemaldada. Pikemaks ajaks plaatidele jäänud vedelik imendub plaatide sisse ning plaatide pealispind deformeerub.
 • Lamineeritud puitlaastplaadid on tuleohtlikud, neid tuleb kaitsta tuleallikate eest. Sellist mööblit ei tohi paigaldada kaminate, õhu konditsioneerimise seadmete ventilatsioonikanalite lähedusse, sest plaadid võivad soojuse mõjul deformeeruda, plaatide pealispind võib rikneda. 

METALLIST ja KLAASIST valmistatud mööbli hooldamise ja kasutamise reeglid

 • Metallist pindade puhastamiseks ei tohi kasutada kõvasid abrasiivseid vahendeid. Kriimustatuid kohti tuleb viivitamatult poleerida, et kaitsta metallist valmistatute detaile korrodeerumise ja roostetamise eest. Kroomitud ja roostevabast terasest detaile puhastage spetsiaalselt selleks ettenähtute vahenditega. Pikaajaline mööbli metallist valmistatud viimistlusdetailide säilitamine niiskes kohas võib põhjustada nende korrosiooni. Toamööblit ei soovitata kasutada välitingimustes.
 • Mööbli klaasist osi tuleb tolmust puhastada pehme ja kuiva lapiga. Puhastamisel kasutage ainult tunnustatud tootjate puhastusvahendeid, juhindudes nende pakendil olevatest juhenditest. Klaasipuhastusvahendeid ei tohi pihustada muudele pindadele, samuti mattklaasidele. Hoolitsege selle eest, et mattklaasidele ei satuks rasvaineid ega muud saastet, mis võivad põhjustada raskelt eemaldavate plekkide tekkimist.
 • Klaaside matid (karedad) pinnad on kaetud spetsiaalse lakiga, sel põhjusel neid pindu tohib pesta ainult +35 kuni +40 °C sooja veega. Juhul kui matt (kare) pind on lakiga kaetud ainult ühes kohas, siis tuleb puhastada klaasi kogu pind. Puhastamiseks tohib kasutada ainult puuvillast lappi või spetsiaalseid klaaside puhastamislappe. Puhastamise ajal ei tohi lappi liiga tugevasti vastu klaasi suruda, liigselt mitte hõõruda ühes kohas. Lakiga kaetud pinnad ei tohi kokku puutuda muude esemetega, et vältida lakikihi kriimustusi / kahjustusi. Mattklaasi ei tohi puhastada tavalise klaasipuhastusvedelikuga. Kaitske mattklaase nendele rasvade sattumise eest, sest rasvad jätavad klaasile raskesti puhastatavaid plekke.

VÄLIMÖÖBLI hooldamise ja kasutamise reeglid

 • Sünteetilised vitsad– need on välimööbli valmistamiseks kõige laiemini kasutatavad materjalid. Vitsad võivad olla erineva geomeetrilise vormiga, karedusega, värvusega, nii et mõnikord on neid raskesti eraldada naturaalsetest mööbli valmistamise vitsadest. Sünteetilised vitsad on valmistatud kõrgsurve all plastikkiududest, mille tõttu selline mööbel on unikaalne: mööbel võib seista aastaringselt välitingimustes, teda ei kahjusta UV kiired, ta ei mädane ja ei hallita. Tähelepanu! Madalamal kui -5 °C temperatuuril tuleb vältida suuremaid staatilisi ja dünaamilisi koormusi.
 • Polüpropüleen– tugev ja jäik konstruktsioonimaterjal, mis sobib suurepäraselt välimööbli jaoks. Kvaliteetne plastik võib seista välitingimustes isegi halbade ilmastikutingimuste korral.
 • Alumiinium – vastupidav, kerge, niiskuse suhtes vastupidav, mitte korrodeeruv materjal. Alumiiniumist on valmistatud peaaegu kõik välimööbli raamid. Kui alumiiniumi pealispind on töötlemata, siis see võib päikesevalguse käes muutuda kergelt hallikaks.
 • Karastatud klaas– välimööbli valmistamiseks väga sobiv materjal. Vastupidav, ohutu ega vaja erilist hooldamist. 
 • Tiikpuu– tugev, tihe, niiskusele vastupidav, käega puudutamisel meeldiv. Korralikult hooldatud tiikpuust mööbel säilib välitingimustes palju aastaid. Tiikpuust mööblit soovitatakse õlitada 2-3 korda aastas, kevadel ja sügisel. Õlitada tuleb kindlasti kasutamissesooni alguses ja selle lõpus. Peale õlitamist jätke mööbel vähemalt üheks päevaks kuivama. Puhastamiseks tohib kasutada ainult pehmet lihvimiskäsna.
 • Naturaalne puit– kõige sagedamini kas põhjamaine mänd või akaatsia, kuid kasutatakse ka teisi puiduliike. Põhjamaine mänd on aeglaselt kasvav, suure tihedusega, FCS poolt sertifitseeritud puitmaterjal. Keskkonnamõjutuste kindluse suurendamiseks võib teda värvida või katta muude kattekihtidega. Kevadisel ja suvehooajal soovitatakse õlitada 2–3 korda. Õlitada tuleb tingimata kasutamishooaja alguses ja lõpus. Pärast õlitamist laske mööblil vähemalt üks päev kuivada. Kaitske mööblit vihma eest. Kuivatage mööbel kindlasti pärast vihma. Kriimustuste silumiseks või kõrvaldamiseks tohib kasutada ainult pehmemat käsna. Enne mööbli värvimist katsetage seda vähemärgatavas kohas ja kontrollige värvitooni sobivust ja värvi nakkumist. 
 • Graniit – looduslik materjal, mis sobib suurepäraselt välitingimustes kasutamiseks. Graniit on poorne, tema pind imab vedelikke ja mustust, mille tagajärjel võivad tekkida plekid. Mustuse ja vedelikkude kiire eemaldamine väldib plekkide tekkimist. Tootja soovitab graniidi puhastamiseks ja hooldamiseks kasutada spetsiaalseid graniidi kaitse- ja ja puhastusvahendid. Talveks graniit tuleb kinni katta, kuna ta pind ei ole külmakindel. Hooldamiseks kasutage sooja vett, seepi ja pehmet käsna.
 • Teras– ideaalne materjal välitingimustes kasutamiseks. Teras on vastupidav ja pikaealine. Tootja soovitab terasest valmistatud kuid kasutamatult seisev mööbel katta spetsiaalse kattega.
 • Tekstileen– välimööbli jaoks väga sobiv materjal. Tekstileen on väga paindlik, moodustab mugava istumisasendi. Tekstileen sobib kasutamiseks kõikides ilmastikuoludes, ta on vastupidav UV-kiirgusele, mädanemisele, hallitusele, ta on veekindel.
 • Polüester– polüestrist riiet kasutatakse mööbli pehmete osade (istme- ja seljatoe) ning vihmavarjude valmistamiseks. kangas. Väga populaarne materjal välimööbli valmistamisel. Suure veekindlusega. Keskmine tuhmumiskindlus (värvid võivad pikema aja jooksul otsese päikesevalguse käes tuhmuda, kuid see ei mõjuta riide muid omadusi). Tootja soovitab originaalse värvi võimalikult kauemaks säilitamiseks kasutada kardinaid. Märkus. Puhastamiseks soovitatakse kasuta puhastamisvahtu või vett ning seepi (vee temperatuur mitte üle 30 °C).
 • Keraamika – vastupidav, ohutu, ei vaja mingit spetsiaalset hooldamist. 

Kasutamata seisvat mööblit soovitame katta spetsiaalse välimööbli kattematerjaliga. Kattematerjaliga saab katta kas ainult ühte mööblieset või ühekorraga katta kogu õues olev mööblikomplekt (mis on väga mugav, kui pehmete osadega mööbel jääb vihma kätte). Mööbli kasutamishooaja lõpus kattematerjal tuleb veega puhtaks loputada ja lasta tal kuivada. Enne hoiukohta panekut kontrollige, kas mööbli pehmed osad, vihmavari ja lehtla materjal, raam ja latid on kuivad. Hoidke mööblit kuivas ja hästi ventileeritavas kohas. Tekstileenist mööblit soovitatakse kuivata kohe pärast vihma.

Ärge jätke lapsi järelevalveta rippuvatesse õõtsuvatesse lamamistoolidesse, vooditesse või võrkkiikedesse.

Tugevama tuule ja vihma ajal soovitatakse kasutamata vihmavarjud ja varjealused alla lasta ning katta. Hooajavälisel ajal tuleb vihmavarje ja varjealuseid hoida hästi ventileeritavas jahedas ja kuivas ruumis. Enne hoiukohta panekut tuleb nad hoolikalt puhastada ja lasta neil ära kuivada.

Tähelepanu! Olge ettevaatlikud, kasutades teravaid esemeid, milledega võite rikkuda mööblit. Mööbli hooldamiseks kasutage leiget vett, seepi ja pehmet käsna. Mööblit ei tohi puhastada vee kõrgsurve puhastusseadmetega.