Me hoolime Teie isikuandmete turvalisusest

Tahame, et teaksite, milliseid andmeid Teie kohta kogume ja mis eesmärgil neid kasutame. Me töötame iga päev, et tagada Teile sujuv ja mugav sisseostude tegemine e-poes www.kaup24.ee, pakkuda asjakohaseid kaupu, kuulata Teie soove ja kommentaare, anda aktuaalset teavet parimate pakkumiste kohta ja tagada mugav veebisaidi sirvimine. Seetõttu suhtume vastutustundlikult Teie isikuandmete turvalisusesse ning tagame kõik tingimused, et andmeid töödeldaks läbipaistvalt ja et teave nende kogumise kohta oleks selge ja läbipaistev.

Hinnates Teie privaatsust ja meile esitatavaid isikuandmeid, jagame Teiega teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid ja millistel eesmärkidel kasutatakse. Kui tekib küsimusi või tähelepanekuid, võtke meiega ühendust telefonil: +3726468107 e-maili teel: andmekaitse@kaup24.ee
icon
Milliseid andmeid me kogume?
arrow
Kui ostate kaupu e-poest Kaup24.ee, sõlmime ostu-müügilepingu, kuid selle rakendamiseks vajame Teie kohta miinimumteavet, milleks on Teie eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ja koju kohaletoimetamise korral aadress. Teie kontaktandmeid vajame selleks, et teavitada Teid tellimuse täitmisest ja teistest tellimusega seotud küsimustest. See isiklik teave on vajalik konkreetse lepingu täitmiseks ja juurutamiseks.

Selleks, et saaksite kaupu osta järelmaksuga, vajame ka Teie isikukoodi, isikut tõendava dokumendi numbrit, isikusamasust kinnitava dokumendi koopiat, teavet töö ja viimase nelja kuu keskmise sissetuleku kohta. Selle teabeta ei saa me osutada Teile järelmaksuteenust.

Selleks, et sirvimine saidil Kaup24.ee oleks mugav ja tõhus ning et leiaksite huvipakkuvad kaubad üles võimalikult kiiresti, säilitame:
 • Teie veebisaidil tehtud ostude ja muu tegevuse ajalugu;
 • Teie kasutatava seadme IP-aadressi (nt selleks, et saaksime Tallinna linna elanikele pakkuda teavet just Tallinna linnas toimuvate kampaaniate kohta);
 • maksete ajalugu, et lihtsustada Teie ostmisprotsessi, valides teile enim meeldiva ostuviisi;
 • Teiega seotud kirjavahetuste ja vestluste ajalugu, et vastata küsimustele, mis puudutavad Teie tellimust, ja selleks, et tuvastada Teie isik, kui ei saa kontrollida Teie isikut tõendavat dokumenti;
 • videosalvestised, mida salvestavad videoseadmed meie kauplustes. Videosalvestis on tähtis Teie turvalisuse tagamiseks.
Mugavuse tagamiseks võite lisaks esitada meile ka alljärgneva info: sugu, sünnikuupäev, isiklikul kontol salvestatavad maksekaardi andmed, kaupadele järele tulevate kolmandate isikute kontaktinfo. Need andmed ei ole kohustuslikud ja on ette nähtud e-poe Kaup24.ee mugavamaks kasutamiseks.
icon
Milliseid andmeid me ei kogu, ei salvesta ega seosta isikuga?
arrow
Oma otsese tegevuse käigus ja Teiega suheldes me ei:
 • kogu ega salvesta Teie kolmandate poolte veebisaitide sirvimise ajalugu;
 • anna edasi mingeid Teie poolt meile edastatud veebisaidi sirvimisega seotud andmeid, mille kaudu saab tuvastada Teie isikut.
icon
Milleks kogutavaid isikuandmeid kasutame?
arrow
Teie isikuandmeid kasutame vaid meie osutatavate teenuste parendamiseks, et need vastaksid võimalikult hästi Teie vajadustele ja harjumustele. Seega kogume Teie isikuandmeid selleks, et:
 • lihtsustada Teie ostuprotsessi, kui olete loonud konto meie e-poes;
 • pakkuda Teile aktuaalseid kaupu;
 • me saaks analüüsida oma tegevust ja tagada, et meie e-poe www.kaup24.ee kasutamine oleks Teile lihtsam ja mugavam. Oluline on mainida, et kümnest igapäevasest tööprotsessist kaheksaks kasutame just isikustamata andmeid (s.t ei ole võimalik tuvastada, kas andmed käivad Teie kohta või mitte), mille abil ei saa tuvastada konkreetset isikut;
 • teavitada Teid eripakkumistest, mis on koostatud ainult Teile;
 • anda Teile teavet uudiste, korraldatavate loteriide, kampaaniate ja projektide kohta;
 • menetleda tõhusalt Teie päringuid ja kaebusi;
 • osutada garantiiteenindust Teie ostetud kaupadele.
icon
Kuidas isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse?
arrow
Organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete abil tagame, et Teie isikuandmed, mis Te meile esitate, oleksid kaitstud igasuguste ebaseaduslike toimingute ehk isikuandmete loata muutmise, avaldamise või hävitamise, isikuandmete varguste, pettuste jms eest.

Meie sisemine organisatsiooniline süsteem on loodud nii, et Teie isikuandmetega saaksid tutvuda ja neid saaksid töödelda ainult need isikud, kes on volitatud seda tegema, kuid ka neile piirame ligipääsu Teie isikuandmetele, kui nende tööfunktsioonide täitmiseks piisab isikustamata andmetest. Seetõttu vastab Teie isikuandmete turvatase kõige rangematele standarditele.

Selleks, et Teie isikuandmeid igati kaitsta, soovitame pöörata sellele tähelepanu ja tagada, et meie e-poodi sisse logides ei näeks Teie isikuandmeid kõrvalised isikud ja et andmed oleksid nõuetekohaselt kaitstud. Soovitame regulaarselt muuta oma sisselogimise parooli, hoida turvaliselt maksekaarte ja muid andmeid, mille abil võib rikkuda Teie isikuandmete turvalisust.

Meie veebisait on kaitstud turvaprotokolli alusel, mis põhineb andmete kodeerimissüsteemi sertifikaadil (SSL). Sellise kaupluse veebisaidi aadressis on täht „s“: „https://“.
icon
Kuidas aidata kaasa oma andmete töötlemisele?
arrow
Isikuandmeid kogume ja kasutame läbipaistvalt ja ausalt. Seetõttu on meile oluline Teie panus andmete töötlemisse. Teil on õigus osaleda oma isikuandmete töötlemises alljärgneval moel:
 • iseseisvalt korrigeerida, parandada, muuta oma isikuandmeid isiklikul kontol;
 • pöörduda meie poole palvega parandada Teie isikuandmeid juhul, kui avastate isikuandmetega tutvudes, et andmed on valed, ei ole põhjalikud või täpsed;
 • pöörduda meie poole palvega kustutada Teie isikuandmed sel juhul, kui isikuandmetega tutvudes tuvastate, et: i) Teie isikuandmed ei ole enam vajalikud, et saavutada eesmärke, milleks neid koguti või töödeldi; ii) soovite tühistada oma nõusoleku töödelda Teie isikuandmeid; iii) töötleme Teie isikuandmeid ebaseaduslikult;
 • mitte nõustuma, et Teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil;
 • pöörduda riikliku andmekaitseinspektsiooni poole, kes teeb isikuandmete töötlemise üle järelevalvet.
Me võime piirata Teie isikuandmete kogumist ja säilitamist, kui otsustate, et Teie isikuandmed:
 • ei ole täpsed (isikuandmete töötlemise toiminguid piiratakse sel juhul kuni täpsustatud andmete esitamiseni);
 • neid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid Te ei nõustu, et Teie andmed kustutataks;
 • on vajalikud, et esitada, täita või kaitsta õiguslikke nõudeid;
 • töödeldakse hoolimata Teie vastuseisust sellisele isikuandmete töötlemisele (andmetöötlust piiratakse sellel alusel seni, kuni me kontrollime, kas põhjused, mille tõttu me isikuandmeid töötleme, on põhjendatud).
Isikuandmete töötlemisele võite kaasa aidata:
 • oma www.kaup24.ee konto kaudu;
 • edastades taotluse e-postiga aadressile andmekaitse@kaup24.ee või helistades numbril +3726468107
 • Samuti olete alati oodatud ka meie müügikohta aadressidel Mustamäe tee 46.
icon
Kuidas saada teada muudatustest andmete töötlemises?
arrow
Me hindame Teie isikuandmete turvalisust. Seetõttu teavitame Teid viivitamatult igast andmete töötlemise mis tahes muudatusest e-kirja teel või saates teate, enne kui ostate e-poest kaupu. Uusima isikuandmete kaitsega seotud teabe leiate alati meie veebisaidilt peatükist „Informatsioon“ –> „Privaatsuspoliitika“.
icon
Miks kasutatakse küpsised?
arrow
Küpsised on väikesed tekstifailid, mis laaditakse Teie seadmesse alla, kui kasutate veebisaiti. Kinnitame, et küpsiste abil tuvastame Teie seadme, kuid mitte Teid kui konkreetset isikut.

Nii meie kui ka teised veebisaidid kasutavad küpsiseid selleks, et veebisaidi külastamine oleks lihtsam ja tõhusam, teisiti öeldes vastaks Teie vajadustele. Näiteks tõstsite kauba ostukorvi ja otsustasite jätkata kaupade otsimist. Kui sirvite veebisaiti kauem kui pool tundi ja alles siis otsustate kaupade eest tasuda, on ostukorv juba tühi, kuna süsteem ei saanud Teie viimaseid ostutegevusi meelde jätta. Selleks, et ostmine toimuks sujuvalt, kasutame küpsiseid, mis aitavad süsteemil seda teavet meelde jätta, nii et Te ei pea enam sama toodet teist korda otsima.

Küpsised aitavad meil analüüsida Teie Kaup24.ee e-poe kasutamise ajalugu. See teave võimaldab meil oma teenuste kasutamise mugavamaks teha, näiteks saame saata Teile aktuaalseid pakkumisi. Selleks, et meie teenuste mugav kasutamine ei piirduks vaid veebisaidiga, võime andmeid edastada oma reklaamiteenuseid osutavatele partneritele. Neile esitatakse isikustamata andmed, mida kasutatakse vaid sellises ulatuses, mis on vajalik kvaliteetsete teenuste osutamiseks.

Küpsised ei saa seostada teavet konkreetse isikuga, see tähendab, et need koguvad vaid isikustamata andmeid. Kui olete otsustanud, et küpsised Teile siiski ei meeldi, võite need alati oma brauserist kustutada. Samuti võite igal ajal tühistada oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks, esitades meile taotluse e-posti aadressil andmekaitse@kaup24.ee või telefonil +3726468107.
icon
Kus leida rohkem teavet?
arrow

Määrus annab Teile kindluse, et Teie isikuandmeid töödeldakse õiglaselt, seaduslikult ja läbipaistvalt, ning annab meile suunised selle kohta, kuidas Teie isikuandmeid kõige paremini kaitsta.

Määrus laiendab Teie õigusi ja võimalusi osaleda Teie isikuandmete töötlemises ja seda kontrollida.
Siin saate tutvuda oma isikuandmete töötlemisega.

Teie isikuandmete turvalisuse eest vastutab meie määratud sõltumatu isikuandmete turvalisuse eest vastutav töötaja, kes on alati valmis Teie küsimustele vastama ja arusaamatused lahendama.

Kontaktid:
Tel +3726468107 (tööpäeviti 9:00 - 18:00)
E-posti aadress andmekaitse@kaup24.ee

Avalduse vormid isikuandmete töötlemiseks:
Avaldus Kaup24 poolt töödeldavate isikuandmetega tutvumiseks
Avaldus Kaup24 poolt töödeldavate isikuandmete parandamiseks
Avaldus isikuandmete töötlemise toimingute piiramiseks
Avaldus Kaup24poolt töödeldavate minu isikuandmete kustutamiseks
Avaldus Kaup24 poolt töödeldavate minu isikuandmete ülekandmiseks