KASUTAMISTINGIMUSED

1.Mõisted

1.1.Müüja – DLB Trading OÜ, registrikood 11791329, juriidiline aadress Harjumaa, Tallinn, Mustamäe 46. Klienditeeninduse number +372 615 0026.

1.2.Kaup24 – elektrooniline pood aadressil www.kaup24.ee.

1.3.Klient – füüsiline või juriidiline isik

1.4.Koostööpartner – juriidiline isik, kes on: 1) kaupade või teenuste pakkuja Kaup24 e-poes; 2) ühiste projektide või tegevuste läbiviija veebilehel või mistahes meediakanalis, mis on Kaup24-ga koostöös valminud ning avaldatud; 3) kaupade tarneteenust pakkuv ettevõte; 4) järelmaksu või muud finantseerimisteenust pakkuv ettevõte.

1.5.Isikuandmed – informatsioon, mis puudutab füüsilist isikut, kelle identiteet on teada või kelle identiteedile saab otseselt või kaudselt viidata isikukoodiga või kellel on teatud füüsilised, psühholoogilised, majanduslikud, kultuurilised või sotsiaalsed omadused.

1.6.Kasutamistingimused –  Müüja poolt loodud tingimused Kaup24 e-poe kasutamiseks.

1.7.Kasutajakonto – kliendi Kaup24 lehel registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum.

1.8.Privaatsuspoliitika – ettevõtte poolt kinnitatud dokument, mis sisaldab põhiliselt isikuandmete kogumise, säilitamise, käitlemise ja hoiustamise reegleid, mida Kaup24 kasutab.

2.Üldsätted

2.1.Ostu sooritamisel kinnitab Klient, et on tutvunud ja nõustub Kasutamistingimustega ja Privaatsuspoliitikaga.

2.2.Müüjal on õigus muuta või täiendada Kasutamistingimusi ja Privaatsuspoliititkat. Muudatuste korral antakse sellest Kliendile teada e-maili teel ja vastav info avaldatakse ka Kaup24.ee veebilehel. Uued reeglid hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Kaup24 veebilehel.

2.3.Müüja omab õigust ja kohustust edastada tellimust puudutava infot Kliendile e-posti ja/või tekstisõnumi teel. Kliendi vastaval nõusolekul on Müüjal õigus edastada Kliendile e-posti ja/või tekstisõnumi teel ka otseturundus pakkumisi. Kõigil juhtudel ja tegevustel vastutab Klient selle eest, et on Müüjale edastanud korrektsed andmed.

3.Kauba tellimise ja ostu-müügi õigussuhted

3.1.Kliendil on võimalik Kaup24 ostu sooritada ühel järgnevalt mainitud viisidest:

3.1.1.Registreerides end Kaup24 lehel ja sooritades ost läbi Kasutajakonto (sisestades kasutajanime ja parooli);

3.1.2.Kaup24 lehel ilma registreerimiseta;

3.1.3.telefoni teel;

3.1.4.kaupluses kohapeal.

3.2.Juhul kui Klient kasutab ostu sooritamiseks Kaup24 veebilehte, loetakse ost sooritatuks ja müügileping Müüja ja Kliendi vahel sõlmituks pärast seda kui, Klient valib toote või teenuse ning lisab selle ostukorvi ning täidab kõik tellimuse sammud, kaasa arvatud kinnitab tellimuse. Müüja saadab Kliendile vastavasisulise kirja tellimuse kinnituse kohta Kliendi e-posti aadressile ja/või tekstisõnumina.

3.3.Klient kinnitab tellimuse esitamisel, et tema poolt määratud e-posti aadress on õige ning on nõus, et tellimusega seotud dokumendid saadetakse Kliendi e-postile hiljemalt kauba üleandmisel.

3.4.Iga Kliendi tellimus säilitatakse Kaup24 andmebaasis 7 aastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes raamatupidamise seaduse nõuetest.

4.Kliendi õigused ja kohustused

4.1.Klient peab täitma Kasutamistingimustes ja Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimusi ja Eesti Vabariigi seadustest tulenevaid kohustusi.

4.2.Kliendil on õigus Kaup24 e-poest kaupu soetada vastavalt Kasutamistingimustele. Kliendil on kohustus tellitud kaupade eest tasuda vastavalt ettenähtud tingimustele.

4.3.Kliendil on õigus vastavalt Kasutamistingimustes sätestatud korrale oma tellimusest loobuda.

4.4.Kliendil on õigus lõpetada leping vastavalt Kasutamistingimustes ettenähtud viisil.

4.5.Kliendil on õigus lepingust taganeda, kaupa ümber vahetada või tagasi saata vastavalt Kasutamistingimustes sätestatud nõuetele ja kindlaksmääratud tähtaja jooksul.

5.Müüja õigused ja kohustused

5.1.Müüjal on õigus muuta Kasutamistingimusi ja Privaatsuspoliitikat, teavitades sellest Klienti.

5.2.Müüjal on õigus muuta ja uuendada oma kaubavalikut, sealhulgas peatada või lõpetada teatud kauba müük.

5.3.Müüjal on õigus peatada või lõpetada Kaup24 e-poe tegevus. Sellisel juhul tuleb kõik aktsepteeritud ja kinnitatud tellimused lõpule viia ning uusi tellimusi vastu ei võeta.

5.4.Müüjal on õigus muuta Kaup24 e-poes pakutavate kauba ostmisega seotud teenuste osutamise viisi, need katkestada, lõpetada või maksustada osaliselt või tervenisti.

5.5.Kui Klient püüab õõnestada Kaup24 töö stabiilsust, julgeolekut või kui ta ei täida oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ning ette teatamata piirata või peatada Kliendi juurdepääsu Kaup24 lehele või erandjuhtudel kõrvaldada Kliendi kasutajakonto.

5.6.Müüjal on õigus Kliendi tellimus tühistada, kui klient ei tasu kauba eest kokkulepitud tingimustel.

5.7.Kui Klient valib makseviisi “Tasumine kauba kättesaamisel”, on Müüjal õigus Kliendiga ühendust võtta tellimuse kinnitamiseks.

5.7.1.. Toote tarneaeg hakkab kulgema alates Kliendiga kontakti võtmisest ja tellimuse kinnitamisest.

5.7.2.Tellimuste puhul, mille summa Sellel juhul hakkab toote tarneaeg kulgema alates ettemaksu laekumisest.

5.7.3.Müüjal on eelnimetatud juhtudel õigus eelneva tellimus tühistada juhul kui:

5.7.3.1.Müüja ei saa Kliendiga kahe (2) tööpäeva jooksul pärast tellimuse esitamist kontakti;

5.7.3.2.Klient ei esita Müüjale nõutud andmeid kindlaks määratud kuupäevaks;

5.7.3.3.Klient ei ole nõus lubama Müüjal oma isikusamasust kontrollida kauba kättesaamisel.

5.8.Müüja kohustub andma Kliendile selget ja arusaadavat teavet, vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

5.9.Müüja kohustub austama Kliendi privaatsust. Kliendi isikuandmeid võib töödelda üksnes vastavalt Kasutamistingimuste, Privaatsuspoliitika ja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud tingimuste kohaselt.

5.10.Müüja kohustub vastavalt Kasutamistingimustele tagama Kliendile tema tellitud tooted ning võtma kauba tagasi Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel.

5.11.Kui Müüjal tekib probleeme tellitud kauba tarnimisel, on tema kohustus pakkuda Kliendile sarnast toodet. Juhul, kui Klient ei ole huvitatud Müüja poolt pakutavast tootest, on Müüjal kohustus Kliendile tema raha tagastada, kandes raha Kliendi kontole 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul.

5.12.Müüja kohustub täitma kõiki teisi käesovas peatükis sätestamata kohustusi, mis tulenevad Privaatsuspoliitikast ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.  

6.Toodete hinnad, makseviisid ja tähtajad

6.1.Kõik Kaup 24 lehel märgitud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

6.2.Tellimuse eest on võimalik tasuda ühel järgnevatest makseviisidest:

6.2.1.tellimuse esitamisel kasutades internetipanka;

6.2.2.tellimuse esitamisel pangaülekandega;

6.2.3.tellimuse esitamisel pangakaardiga;

6.2.4.kauba kättesaamisel sularahas või pangakaardiga;

6.2.5.liisingu või järelmaksuga.

6.3.Juhul kui Klient valib kauba tarneviisiks kulleri või pakiautomaadi ning soovib tasuda kauab eest kauba kättesaamisel, lisandub teenustasu vastavalt hinnakirjale. Täpsem info on leitav Müüja veebilehel SIIN.

6.4.Valides makseviisiks järelmaksu, on Kliendil vaja täita e-taotlus Müüja süsteemis. Pärast tellimuse edastamist võtab klienditeenindaja Kliendiga ühendust ühe (1) tööpäeva jooksul ja teatab, kas Kliendil on võimalik järelmaksulepingut sõlmida. Järelmaksuga tasumine on võimalik ainult juhul, kui Kliendi tellimuse ostusumma ületab 32 eurot.

6.5.Tellimuse esitamisel Klient nõustub, et tema e-posti aadressile saadetakse arve, mis on ühtlasi garantiikirjaks. Arve saadetakse Kliendile mitte hiljem kui tellitud kaup. Arve peab sisaldama tooete nimekirja ja kogust, hinda ilma käibemaksuta, lisanduvate maksude suurust, lõpphinda, tarnekulu ja muid administratiivseid andmeid, mille sätestamise kohustus tuleneb Eesti Vabariigi seadustest.

6.6.Kliendil on võimalik kauba eest esitatud arvega tutvuda ja seda printida ka Kaup24 kliendikontol “Minu Kaup24” all.

6.7.Müüja saab toote hind pärast tellimuse kinnitamist muutuda üksnes juhul, kui esineb mõni tehniline või muu Müüjast mitteolenev põhjus. Sellisel juhul, kui Klient ei ole nõus toodet uue hinnaga soetama, on Kliendil võimalik oma tellimusest loobuda 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates Müüjalt hinna muutumise kohta info saamisest. Tellimuse tühistamise korral tagastatakse Kliendile kogu tema raha.

6.8.Kauba tellimiseks peab Klient nõustuma Kasutamistingimustega ning tasuma vajadusel Müüjale haldustasud, mille suuruse kohta leiab info Müüja kodulehelt SIIT. Juhul, kui Klient soovib oma tellimust tühistada, siis kantakse talle tagasi ka tema poolt tasutud haldustasud.

7.Kohaletoimetamine

7.1.Tooteid tellides on Kliendil võimalus valida endale meelepärane tarneviis, mis on kirjeldatud punktides 7.2-7.5. Toote tarnetingimused ja tasud on leitavad Müüja kodulehel SIIN.

7.2.Kui Klient valib tarneviisiks kullerteenuse, siis:

7.2.1.Klient peab esitama täpse tarneaadressi;

7.2.2.Müüja toimetab kauba Kliendile või tema volitatud esindajale

7.2.3.Klient kohustub kaubad vastu võtma. Kullerile tuleb esitada isikut tõendav dokument (kehtiv isikutunnistus, pass või juhiluba). Juhul, kui Kliendil ei ole võimalik kaupa vastu võtta, ent kaup on toimetatud Kliendi poolt esitatud aadressile, siis ei ole Kliendil õigust Müüjale esitada kaebust tarnetingimuste mittetäitmise kohta;

7.2.4.Kullerteenusega toimetatakse kaup Kliendi aadressil väisukseni. Kui kauba kaal on rohkem kui 30 kg, siis ei sisalda Kullerteenus tellitud kauba tuppa (majja, korterisse) transportimist – selle teenuse peab Klient eraldi juurde tellima. Tingimused kullerteenuse kohta leiate Müüja kodulehelt SIIT.

7.3.Kui Klient valib kauba kättesaamiseks postkontori:

7.3.1.Kliendil on õigus valida Kauba kättesaamiseks endale sobiv Eesti postkontor, makstes selle eest vastavalt hinnakirjale;

7.3.2.Kliendlil tuleb tellimusele järele minna kolme (3) tööpäeva jooksul alates Müüjalt e-kirja ja / või tekstisõnumi teel teavituse saamisest, et tellitud kaup on kohal;

7.3.3.Kauba saab kätte ainult tellimuse esitaja. Kaubale järele minnes on vaja postkontori töötajale näidata isikut tõendavat dokumenti (passi, ID-kaarti või juhiluba);

7.3.4.Toodete tellimine ja tagasi saatmine Eesti postkontorites ei ole võimalik juhul kui:

7.3.4.1.kui kauba kaal ületab kolmkümmend (30) kg;

7.3.4.2. kui kauba mõõtmed ei võimalda kaupa postkontori teenust kasutades vastu võtta või tagasi saata.;

7.3.4.3. juhul, kui antud toote või teenuse kohta on toote kirjelduses mainitud, et selle tarnimisel ei ole võimalik postkontorit kasutada.

7.4.Kui Klient valib kauba kättesaamise Müüja kaupluses:

7.4.1.Kliendil on võimalik kaubale järele minna Müüja Tallinnas asuvasse kauplusesse aadressil Mustamäe tee 46, Tallinn, Harjumaa.

7.4.2.Kliendil tuleb oma kaubale järele minna mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul alates hetkest, mil Müüja teavitas Klienti e-kirja või tekstisõnumi teel, et Kliendi kaup on kohal. Juhul kui klient ei lähe kaubale õigeaegselt järgi, saadab Müüja kliendile meeldetuletuse. Müüja hoiustab tellitud kaupa enda laos maksimaalselt laos 7 päeva, peale seda saadab Müüja kauba tagasi ja tagastame Kliendile raha.

7.4.3.Kaubale saab järele minna kauba tellinud isik või tema volitatud esindaja. Kaubale järele minnes tuleb Kliendil esitada isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass või juhiluba).

7.5.Kui Klient valib tarneviisiks Omniva pakiautomaadi:

7.5.1.Omniva pakiautomaati on võimalik tellida kaupa, mis ei kaalu rohkem kui 30 kg. Raskemaid pakke automaadid vastu ei võta;

7.5.2.pakiautomaadist tuleb pakk ära tuua 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul pärast e-kirja või tekstisõnumi saamist Müüjapoolse teavitusega, et kaup on kohal;

7.5.3.tingimused kauba Omniva pakiautomaati tarnimise ja makseviiside kohta leiate Müüja veebilehelt siit SIIT.

7.6.Müüja tarnib kaubad Kliendini vastavalt kokkulepitud tingimustele ja tarneaja jooksul. Juhul, kui Müüja ei ole võimeline kaupa Kliendile kokkulepitud tingimustel ja tähtaja jooksul Kliendile tarnima, teavitab ta sellest Klienti. Kliendil on võimalik kas enda tellimus tühistada ja lepingust taganeda või nõustuda pikema tarnetähtajaga. Kui Klient nõustub kauem ootama, siis peab Müüja viivitamatult Kliendiga ühendust võtma ning teda teavitama kauba saamise võimalikust tähtajast ning muudest olukorraga kaasnevatest tingimustest. Kui Müüja ei tarni kaupa Kliendini ka lisaajal, võib Klient lepingust taganeda vastavalt punktis 10.1 sätestatud tingimustel.

7.7.Müüja vabaneb vastutusest, kui Klient on tarnetingimuste reeglite vastu eksinud ning tellimus ei jõua õigeagselt kohale Kliendi poolt põhjustatud juhtudel või Kliendipoolse vastuvõtuviivituse tõttu.

7.8.Pärast kauba vastu võtmist peab Klient veenduma, et kaup vastab nõuetele, sealhulgas kontrollima hinna õigsust ja allkirjastama vastavad dokumendid.  Allkirja andmisega kinnitab Klient, et pakk on heas seisukorras ning kahjustamata. Juhul, kui Klient märkab kauba vastuvõtmisel, et pakk on kahjustada saanud (kortsus, märg või muud moodi rikutud), tuleb kahjustused koheselt fikseerida vabas kirjalikus vormis aktis, mis on koostatud kulleri, Kaup24 töötaja või postkontori töötaja juuresolekul. Omniva pakiautomaati kasutades peab Klient kaubal lasuvatest puudustest Müüjat teavitama esimesel võimalusel telefonil nr +372 6150026 ja edastama hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul Müüja e-postiaadressile pood@kaup24.ee vabas vormis koostatud akti, kus on täpselt kaubal ja/või pakendil lasuvaid puudusi kirjeldatud. Juhul, kui Klient koheselt kirjeldusi ei fikseeri, on Müüja vabastatud kohustustest rikutud või defektiga kaup ümber vahetada.  

7.9.Kui Klient avastab, et toode on puudustega pärast kauba kättesaamist, siis on tal nõudeõigus Müüja vastu Kasutamistingimuste punktis 10.3 sätestatud tingimustel.

7.10.Juhul kui Klient on kauba eest eelneval tasunud, kuid ei lähe kaubale punktides 7.2 kuni 7.6 sätestatud tingimuste kohaselt määratud ajavahemikus järele või ei võta kaupa õigel ajal vastu, siis lepitakse Müüja ja Kliendi vahel kokku kokku uus aeg, mil kaup Kliendile saadetakse. Kui Klient ka selle ajavahemiku sees oma kaupa vastu ei võta või kaubale järele ei lähe, siis tellimus tühistatakse ning raha tagastatakse. Tagastamisele ei kuulu summad, mis on kulunud kauba saatmisele, pangatehingutele ja punktis 6.8 nimetatud haldustasu.

7.11. Kui Klient ei ole kauba eest eelnevalt tasunud ja ta ei lähe vastavat kokkulepitud tingimustele kaubale järele või ei võta kaupa õigel ajal vastu, siis tellimus tühistatakse.

7.12.Juhul, kui Klient ei ole kaupa kätte saanud kokkulepitud tähtajal Müüjast või Tarnijast tuleneval põhusel, peab Klient viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui seitsme (7) tööpäeva jooksul alates eelduslikust kauba kättesaamise kuupäevas, Müüjat sellest teavitama aadressil pood@kaup24.ee  või telefonil +372 615 0026. Juhul kui Müüja ei suuda kauba asukohta kindlaks teha ega kaupa Kliendile mõistliku aja jooksul toimetada, peab Müüja asendadama tellimuse uue sobivate toodetega. Kui Müüjal ei ole Kliendile soovitud toodet pakkuda, peab Müüja Kliendile tema raha tagastama. Raha peab Kliendil kontole kandma 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast Kliendi poolset teavitust. Raha tagastatakse Kliendile samale pnagakontole, millelt toote eest makse laekus, kui Klient ja Müüja ei ole eelnevalt teisiti kokku leppinud.

8.Toote kvaliteet, garantii ja kõlblikkuse aeg

8.1.Müüja pakub kvaliteetseid tooteid, mille kirjeldus on Müüja kodulehel vastava kauba juures täpselt välja toodud.

8.2.Toode vastab müügilepingule kui:

8.2.1.toode vastab Müüja poolsele kirjeldusele ning kvaliteedile, mida toote reklaamis ja kirjelduses on lubatud;

8.2.2.tootel ei ilmne puudusi, kui toodet kasutatakse õigel otstarbel ning lubatud moel;

8.2.3.toode vastab kvaliteedinäitajatele, mis on antud kaubamärgile iseloomulik ning omane. Kliendil on õigus eeldada teatud brändi tootelt samu omadusi, mis antud tootja toodetele omane.

8.3.Müüja ei vastuta selle eest, kui Kaup24 tootete suurus, kuju, värv või muud parameetrid ei vasta toote tegelikule suurusele, värvile või muudele parameetritele seoses pildierinevuse või muude tehniliste põhjuste tõttu.

8.4.Juhul kui tootele kehtib garantii, on toote kirjeldusse märgitud vastav info koos garantiiperioodi pikkusega. Toote ostmisel väljastatakse koos kaubaga ka garantiidokument.  

8.5.Garantiidokumentideks on müügiarve ja osa tootjate puhul ka tootja poolt lisatud dokumendid. Garantiidokumendid tuleb esitada koos tootega garantiiremonti. Garantiidokumendil peab olema märgitud toote mudel, seerianumber, müügi kuupäev. Nõuetekohaste dokumentide puudumisel garantii ei kehti.

8.6.Garantiiajal esinevad puudused parandatakse ametlikus garantiiremondis, mis on tootja poolt litsenseeritud. Juhul kui Kliendi poolt ostetud toode vajab garantiiremonti, tuleb Kliendil pöörduda otse sobiva garantiiremonti teostava koostööpartneri poole. Garantiiremontide kontaktid leiate Müüja kodulehelt SIIT.

8.7.Garantii alla ei kuulu:

8.7.1.toote kasutamisel tekkinud puudused, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest;

8.7.2.toote kasutamisel tekkinud puudused, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt.

8.7.3.toote kasutamisel tekkinud puudused, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest või vääramatu jõu tagajärjel;

8.7.4.toote kasutamisel tekkinud puudused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel;

8.7.5.toote kasutamisel tekkinud puudused, mis on tekkinud seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jms poolt;

8.7.6.toote kasutamisel puudused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;

8.7.7.tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;

8.7.8.tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired;

8.7.9.kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, CD-plaadid, kulumaterjalid, jms) ning pakend ja dokumentatsioon;

8.7.10.toote kasutamisel tekkinud puudused, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus.

8.8.Andmed ja informatsioon, mis on toodetele salvestatud, ei kuulu garantii alla ning nende taastamine ei ole Müüjale kohustuslik.

8.9.Lisainformatsiooni kaupade garantii ja tingimuste kohta saate helistades Müüja telefonil +372 615 0026. või saates Müüjale e-kirja aadressil pood@kaup24.ee.

9. Õigus taganeda ostu-müügi lepingust, tagastamise ja ümbervahetamise kord

9.1.Õigus taganeda ostu-müügilepingust

9.1.1.Kliendil on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

9.1.2.Lepingust taganemiseks tuleb Kliendil Müüjale esitades vastav avaldus. Avaldus tuleb saata e-kirja teel aadressil pood@kaup24.ee. Pärast avalduse saamist peab Müüja Kliendile viivitamatult avalduse kättesaamist kinnitama.

9.1.3.Tagastamisõiguse neljateistpäevast tähtaega arvestatakse järgmiselt: a) Kauba üleandmisest Kliendile; b) kui Klient tellis rohkem kui ühe toote ning need saabuvad eraldi saadetistena, siis hakkab 14 päeva kehtima hetkest, mil Kliendini jõuab viimane saadetis; c) kui toode tarnitakse mitme erineva osana, siis hakkab 14 päeva kehtima hetkel, mil Kliendini jõuab viimane puuduolev osa; d) kui leping on sõlmitud kaupade korrapäraseks kohaletoimetamiseks, siis alates päevast, mil Klient saab kätte esimese kauba;

9.1.4.Kui Klient taganeb ostu-müügilepingust ning ei ole veel oma kaupu saanud, siis tühistatakse tema tellimus ning Klienti teavitatakse sellest e-kirja teel.

9.1.5.Kui Klient soovib tellimust tühistada pärast kauba kätte saamist, kehtivad kauba tagastamisel tingimused, mis on sätestatud punktis 9.4.

9.2.Tingimused hea kvaliteediga kauba ümbervahetamiseks.

9.2.1.Kliendil on õigus neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul kauba kättesaamise kuupäevast toode ümber vahetada teise sarnase kuju ning suurusega, värvi või mustriga toote vastu. Klient peab oma soovist kaup ümbervahetada eelnevalt Müüjat teatama, kirjutades aadressile pood@kaup24.ee, täpsustades, milliseid tooted ta ümber vahetada soovib.

9.2.2.Kui toote hind on muutunud või uue toote hind erineb esialgse toote hinnast, peab Klient Müüjale tasuma puuduoleva osa.

9.2.3.Kauba ümbervahetamisel kehtivad punktis 9.4 sätestatud tingimused.

9.2.4.Pärast kauba kättesaamist kohustub Müüja kaupa vahetama sarnase kuju, värvi, mustri või ülesehitusega toote vastu. Kui Müüjal ei ole võimalik toodet vahetada, tuleb Kliendile raha tagastada. Raha tagastatakse Kliendile 14 (neljateiskümne) kalendripäeva jooksul alates kauba Müüjale tagastamisest. Raha tagastatakse pangaülekandega pangakontole, mille pealt tehing teostati, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Klient lepivad kokku teisiti.

9.3.Tingimused puudusega (defektiga) kauba parandamiseks, asendamiseks või tagastamiseks.

9.3.1.Müüja vastutab kaubal lasuvate puuduste eest, mis olid olemas kauba Kliendile üleandmise hetkel, isegi juhul kui puudus ilneb hiljem, välja arvatud juhul kui Klient teadis või pidi teadma kaubal lasuvast puudusest lepingu sõlmimisel. Tarbijalemüügi puhul vastutab Müüja kauba puuduse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Eeldatakse, et kuue kuu jooksul kaubal ilmnenud puudus oli olemas kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

9.3.2.Puudusega kauba vahetamine, tagastamine ja parandamine toimib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide nõuetele, eelkõige vastavalt võlaõigusseaduses sätestatud tingimustele.

9.3.3.Kui Kliendi poolt ostetud kaup on puudusega, on Kliendil õigus nõuda Müüjalt:

9.3.3.1.Puuduse mõistliku aja jooksul kõrdaldamist asja parandamise või asendamise näol, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata Müüjale ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust ja puuduste olulisust. Juhul kui Kliendi poolt nõutud puuduse kõrvaldamise viis on Müüjat ebamõistlikult koormav, on Müüjal õigus kõrvaldada puudus muul sobival viisil.

9.3.3.2.hinna alandamist, kui Müüja ei ole toote puudust kõrvaldanud mõistliku aja jooksul. Kliendil ei ole õigust nõuda hinna alandamist, kui ta keeldus alusetult Müüja ettepanekust asja parandada või asendada;

9.3.3.3.tellimuse tühistamist ja raha tagastamist, kui asja parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Müüja keeldub õigustamatult asja parandamast või asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast puudusest teadasaamist.  Sellisel juhul tagastatakse raha Kliendile 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates hetkest, mil Müüjani on jõudnud Kliendi poolt tagasi saadetud kaup. Raha tagastatakse samale kontole, mille pealt tellimuse eest maksti, kui eelnevalt ei ole kokku lepitud teisiti.

9.3.4.Kauba puuduse kõrvaldamise mõistlikuks ajaks Kasutamistingimuste mõistes on 30 päeva, kui pooled ei ole kokku leppinud pikemas puuduste kõrvaldamise tähtajas.

9.3.5.Puudusega kauba parandamiseks, asendamiseks või tagastamiseks peab Klient täitma järgmised tingimused:

9.3.5.1.Klient peab Müüjat teavitama kaubal lasuvast puudusest mõisliku aja jooksul alates puudusest teada saamisest aadressil pood@kaup24.ee;

9.3.5.2.Klient peab toodete juurde lisama kõik kaubaga kaasas olnud müügidokumendid ning garantiilehe;

9.3.5.3.kaubaga koos peab Klient esitama endapoolse kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis avalduse, milles on kirjeldatud asjal lasuvat puudust ja märgitud puuduse avastamise aeg, samuti see kas Klient soovib asja parandamist või asendamist.

9.3.6.Klient peab tasuma kõik toodete tagastamisega seotud kulud ning selgitama Müüjale toote halba kvaliteeti või defekti.

9.3.7.Puuduseks ei peeta kaubal lasuvaid kahjustusi, mis on tekitatud Kliendi poolt tahtlikult või hooletuse tõttu, sealhulgas puudused, mis on tekkinud kokkupuutel kemikaalidega, kuumusega, teravate esemetega, niiskusega või muul sarnasel viisil või juhul, kui toodet kasutati ei kasutatud ette nähtud viisil või hoiustati valesti. Sellisel juhul ei ole Kliendil õigust nõuda Müüjalt kahjustuste kõrvaldamist ega raha tagastamist.

9.4.Toote tagastamine

9.4.1.Toodet on võimalik tagastada üksnes Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel järgides ettenähtud tähtaegasid.

9.4.2.Toodet on võimalik tagastada ainult juhul, kui kaup ei ole kahjustatud, selle välimus ei ole kuidagi muutunud ja see on etiketi ja ümbrisega ning originaalpakendis ehk täpselt sellises seisus nagu see oli kauba Kliendile üleandmisel. Kaup tuleb tagastada komplektsena, sealhulgas tuleb üheaegselt koos tagastatava kaubaga tagastada ka kingitused, mis antud tootega kaasas olid.

9.4.2.1.Kasutades 14-päevast lepingust taganemise õigust, on Kliendil õigus kaupa proovida ja sellega tutvuda, et veenduda selle sobivuses või mittesobivuses, kuid proovimise käigus tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Kauba proovimiseks Kasutamistingimuste tähenduses on kauba samaväärne kasutamine nagu see on võimalik enne ostu sooritamist jaekaubandusasutuses (kaupluses).  

9.4.3.Kaupa tagasi saates tuleb saadetisele märkida ka saatja aadress. Toode peab olema pakendatud korralikult ja nii, et see tagastamisel kahjustada ei saaks. Müüja ei tagasta raha kauba eest, mis tagasi saatmisel kahjustada on saanud. Müüja ei ole vastutav kliendi või tarnijate poolsete võimalike vigade eest ega ole kohustatud hüvitama kaupa, mis on valesti adresseeritud või mis tagasisaatmisel läinud kadunud või kahjustada saanud.

9.4.4.Kliendil on võimalik kuni kolmkümmend (30) kg kaaluv toode tagastada kulleri või posti teel. Esemed tuleb Müüjale tagastada aadressile Mustamäe tee 46, Tallinn, Harjumaa, 10621. Kaubad, mis kaaluvad enam kui kolmkümmend (30) kg, tuleb tagastada Müüja asukohta Tallinnas.

9.4.5.Juhul, kui Kliendi poolt tagastatava kauba puhul on tegemist tootega, mille olemusest tulenevalt ei olnud kaupa tellimisel võimalik kasutada punktides 7.2 kuni 7.5 sätestatud tarnevõimalusi, siis peab Müüja omade kuludega toote Kliendilt eemaldama.

9.4.6.Kauba tagastamisel tagastatakse Kliendile kogu kauba maksumus, sealhulgas tasutud haldustasud ja postikulu.  Kliendi kulud, mis on kantud seoses kauba tagastamisega Müüjale, jäävad Kliendi enda kanda ja neid ei tagastata.  

9.4.7.Müüjal on õigus raha mitte tagastada kuni kaup ei ole Müüjani jõudnud või kui kaup ei vasta punktis 9.4.2 nimetud tingimustele.

10. Vastutus

10.1.Klient on vastutav tegevuste eest, mida ta viib läbi Kaup24 kasutajakontot kasutades.

10.2.Kasutajaks registreeritud Klient on vastutav Müüjale edastatud isikuandmete õiguse eest. Müüja kasutab Kliendi poolt edastatud isikuandmeid üksnes kooskõlas Kasutamistingimustes, Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud tingimustel ja ulatuses.  

10.3.Müüja edastab Kliendi isikuandmed enda koostööpartneritele üksnes juhul, kui Klient on selleks andud enda nõusoleku või kui andmete edastamine on vajalik Kliendile teenuse osutamiseks või kui andmeta avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Täpsem info selle kohta, milliseid andmeid, millistele Koostööpartneritele ja millisel eesmärgil edastatakse, on leitav Privaatsuspoliitikas ja Müüja veebilehel SIIN.

10.4.Müüja ei vastuta kahju eest, mis tekib Kliendipoolsest Kasutamistingimuses ja/või Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimuste rikkumisest.

10.5.Kui Müüja vahendab Kaup24 veebilehel kolmandate osapoolte tooteid, teenuseid või veebilehti, siis ei taga Müüja nende kolmandate osapoolte poolt avaldatud teabe õigsust. Kolmanda osapoole teabe sisu, täpsuse ja korrektsuse eest vastutab kolmas osapool. Müüja ei ole kohustatud kontrollima vahendatud informatsiooni õiguspärasust.

10.6.Müüja ei ole vastutav Kliendi ja Müüja partnerite vaheliste vastastikuste kohustuste eest, mis kolmanda osapoole pakutud toote või teenuse tarbimisega võivad kaasneda.

11.Ettevõttele kohaldatud turundusvahendid

11.1.Müüja võib oma äranägemise järgi alustada erinevate Kaup24 kampaaniate ning mängudega.

11.2.Müüjal on õigus ühepoolselt otsustada tingimuste üle, mille alusel ettevõte jagab Klientidele Kaup24 raha, mida on võimalik kasutada Kaup24 oste sooritades. Müüja avaldab nimetatud tingimused Kaup24 raha teenimise ja kasutamise kohta enda veebilehel, mis on leitav SIIT.

11.3.Müüjal on õigus ühepoolselt ilma eelneva etteteatamiseta korraldatud mängu tingimusi muuta või mäng lõpetada. Lisaks on Müüjal õigus ühepoolselt ilma eelneva etteteatamiseta Kaup24 raha kasutamise korda ja tingimusi muuta või raha kasutamine lõpetada. Iga mängu muutus jõustub hetkest, mil muutused Kaup24 lehel läbi viiakse ning avalikuks tehakse.

11.4.Müüja edastab Klientidele otseturunduspakkumis kooskõlas Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatuga.

12.Teabevahetus

12.1.Müüja teavitab Klienti tellimuse protseduuridest e-kirja ja/või tekstisõnumi teel, vastavalt Kliendi poolt Müüjale eelnevalt edastatud info põhjal.

12.2.Müüjal on õigus Kliendiga ühendust võtta ka telefoni teel.  

12.3.Kliendil on võimalik küsimuste tekkides pöörduda Müüja poole Müüja veebilehel rubriigis “Kontaktid” avaldatud meiliaadresside ja kontakttelefonide vahendusel.

13.Lõppsätted

13.1.Müüja Kasutamistingimused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.

13.2.Kõik vaidlused, mis tekivad seoses Kasutamistingimustes sätestatu täitmisega, proovivad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui pooltel ei õnnestu saavutada kokkulepet, lahendatakse tekkinud vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Käesolevad reeglid kehtivad alates 22.06.2017

Eelmised ostureeglid, mis olid kasutusel kuni 22.06.2017 võite leida siit

Pigu grupp:
Internetinė parduotuvė Interneta veikals Kaledos.lt

© 2008-2018 DLB Trading OÜ | kaup24.ee ™
Informatsiooni kirjastamine ja paljundamine ilma loata keelatud.