Eesti e-kaubanduse klient  kasutab vabalt mitut ekraani või .... liigub vabalt mitmel ekraanil.

Kaup24 juhatuse liikme Maris Kivi hinnangul on e-kaubandus nii Eestis kui Baltikumis tervikuna muutunud viimaste aastatega järjest populaarsemaks - iseäranis oluline roll selles on tarbijate multi-screeningul ehk samaaegselt erinevate ekraanide kasutamisel info otsimiseks ja toodete soetamiseks.

Statistikaameti septembris avaldatud andmete põhjal on viimase aasta jooksul suurenenud internetiühendusega leibkondade osatähtsus Eestis 5% võrra, küündides nüüdseks vähemalt 88%ni 16-74-aastatest tarbijatest,  kellest 85% on viimase aasta jooksul huvi tundnud või oste sooritanud e-poodidest.

Kaup24 hinnangul on online-poodlemisele olulist mõju avaldanud just tarbijate harjumus kasutada üheaegselt mitut ekraani ehk nn multi-screening.

 “Google’i tarbija baromeetri uuringu 2014/2015 andmetel kasutab 61% Eesti tarbijatest samaaegselt TV vaatamisega ka arvutit, tahvelarvutit või nutitelefoni. Neist vähemalt 12% otsib internetist infot, mis on otseselt seotud televisioonis esitatud informatsiooniga,” selgitas Kivi, lisades: “54% multi-screenijatest kasutavad otsitavat infot ostuotsuse tegemisel ja 66% võrdlevad näiteks tooteid ja nende maksumust, mis näitab, et e-ostukeskkondadel on võtmeroll ostuotsuse kujundamisel.”

Baltikumi e-poodleja on enamasti arvuti-keskne tarbija, eelistades info otsimiseks ja ostu sooritamiseks kõige enam arvutit ning vähem mobiili või tahvelarvutit. Läti, Leedu ja Eesti e-poodlejad selles osas eriti ei erine.

“Näiteks, suvekuudel külastas meie e-poodi 78% kasutajatest arvuti kaudu, 15% mobiiliga ja 7% tahvelarvutiga. Kuigi mobiili kaudu e-poe külastajate arv on kõige kiiremini kasvanud,  siis oste sooritatakse sealt poole harvemini kui arvutist ja neljandiku võrra vähem kui tahvelarvutist,” tõi Kivi esile.

Kaup24 andmetel eelistavad tarbijad e-ostelda eelkõige aja kokkuhoiu ja mugavuse tõttu. Varasemast enam ostavad inimesed e-poest otsese vajaduse mitte enam niivõrd emotsiooni ajel, pöörates olulist tähelepanu nii hinnale kui ka kvaliteedile ning teiste tarbijate tagasisidele.  

“E-poodide tihedas konkurentsis eelistavad tellijad tarbjakeskset lähenemist: personaalseid pakkumisi ning, et tellitav kaup kiiresti kohale jõuaks,” tõi Kaup24 juhatuse liige esile Eesti e-poodide eeliseid suurte rahvusvaheliste e-kaupluste ees. “Samas ei ole vähemolulisem ka lai ja kvaliteetne tootevalik, mida Eesti e-poed saavad pakkuda eelkõige tänu suuremasse e-kaubanduse ketti kuulumisele,” rõhutas Kivi.

Kaup24.ee on Eesti e-kaubamaja, mis kuulub Pigu gruppi koos Pigu.lt (Leedu) ja 220.lv-ga (Läti). Ettevõtte on üks Baltikumi e-kaubanduse liidritest, kelle Eestis pakutavate toodete valikus on enam kui 106 000 erinevat toodet.